Συνέλευση Καλτεζών

10th March 2019

Συνέλευση Καλτεζών

Η γενική ευταξία των υποθέσεων της Πατρίδος μας Πελοποννήσου και η αισία έκβασις του προκειμένου ιερού αγώνος περί της σεβαστής ελευθερίας του γένους μας, επειδή και […]