Συνέλευση Βοστίτσας

10th March 2019

Συνέλευση Βοστίτσας

Συνελεύσεως δε γενομένης, ο Π. Πατρών επρότεινε να γίνη σκέψις ακριβής εις τα εξής ουσιώδη κεφάλαια. Αν ήναι σύμφωνον όλον το Έθνος εις τοιούτον επιχείρημα ή […]