Πελοποννησιακή Γερουσία

26th November 2019

Πελοποννησιακή 2

Η Πελοποννησιακή Γερουσία Επειδή το Παλαμήδι εκυριεύθη από τους Έλληνας, και οι ευρισκόμενοι Τούρκοι εις την πόλιν του Ναυπλοίου απεφάσισαν να παραδωθούν, αποστέλλει τους Γερουσιαστάς κυρίους […]
26th November 2019

Πελοποννησιακή Γερουσία

[…] προσέχετε λοιπόν καλώς, έφοροι και στρατηγοί, επάνω εις την δικαιοσύνην και ενέργειαν των διαταγών μας, και του πρέποντος χωρίς τινα προφασιολογίαν και φιλοπροσωπίαν, ομοίως και […]