Πανελλήνιο

10th March 2019

Πανελλήνιο

1. Έν Συμβούλιον συγκειμένον από μέλη […] και ονομαζόμενον Πανελλήνιον, μετέχει μετά του Κυβερνήτου της Ελλάδος των έργων και του υπευθύνου της Κυβερνήσεως, έως της συγκροτήσεως […]