Εκτελεστικό

9th March 2019

Tο Εκτελεστικόν Σώμα

Το Εκτελεστικόν Σώμα Διακηρύττει Κάτοικοι της Ελλάδος! Η Εθνική Συνέλευσις ενεπιστεύθην εις ημάς την εκτελεστικήν δύναμιν· το βάρος ήτον ανώτερον της δυνάμεώς μας· έπρεπεν όμως να […]
8th March 2019

Εκτελεστικό (2)

Επιθυμούσα να επισκεφτώ τα μέλη του Εκτελεστικού. Χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς καμία επισημότητα, η επιθυμία μου σύντομα πραγματοποιήθηκε. Είναι προσιτοί σε όλους, όλες τις ώρες της […]