Ε΄ Εθνοσυνέλευση

26th November 2019

Ε΄ Εθνοσυνέλευση

Προς τους κατά την Επικράτειαν Εκτάκτους Επιτρόπους, Διοικητάς και Τοποτηρητάς Κατά συνέπειαν του υπ’ αρ. 258 ψηφίσματος, κοινοποιηθέντος ήδη διά της Γραμματείας της Επικρατείας, αναδεξάμενοι τα […]