Δ΄ Κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση

26th November 2019

Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση

Αντεπροτάθη ότι επειδή εκ του καθεστώτος μάλλον συστήματος επήγασαν τόσαι δυσαρέσκειαι και τοσαύτα δεινά εις το Έθνος και ότι εν γένει, οσάκις αι προλαβούσαι Κυβερνήσεις απεμακρύνθησαν […]