Δ΄ Εθνοσυνέλευση

26th November 2019

Δ΄ Εθνοσυνέλευση

[…] Σήμερον λοιπόν περί την 5 ώραν το πρωί ο Κυβερνήτης, φορών τα εθνικά παράσημα, πεζός και άνευ φρουράς, συνεπομένων μόνον τινών, και συνωδευμένος παρά του […]