Δ΄κατ' επανάληψιν Εθνοσυνέλευση

26th November 2019

Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση

Πληρεξούσιοι, όλοι όσοι και όπου αν ευρίσκεσθε! Είσθε ήδη κατά πάντα ασφαλείς και ελεύθεροι. Σπεύσατε να ενωθήτε όλοι ομού. Ό,τι τον τελευταίον Δεκέμβριον ούτε καν ν’ […]