Γερουσία (1844)

25th November 2019

Γερουσία 1844

Περί συντάξεως της Πολιτείας Άρθρ. 15. Η νομοθετική εξουσία ενεργείται συνάμα υπό του Βασιλέως, της Βουλής και της Γερουσίας. Άρθρ. 16. Το δικαίωμα της προτάσεως των […]