Γερουσία Δυτικής Ελλάδος

26th November 2019

Γερουσία Δυτικής Ελλάδος

Εν Μεσολογγίω τη 18 Νοεμβρίου 1821 Πρώτη Συνέλευσις της Γερουσίας Αναλόγως με τας πράξεις της συνόδου της Δυτικής Ελλάδος τελειοποιηθείσας εις ταύτην την πόλιν κατά την […]