Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Τροιζήνας)

23rd November 2019

Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Τροιζήνας)

Όθεν απεφασίσθη να μετασκευασθή εις χώρον συνεδριάσεως κήπος τις παρακείμενος […] Εξ εναντίας ολίγαι δοκοί, μετακομισθείσαι υπό στρατιωτών, εχρησίμευσαν αντί εδρών εις τους λογάδας του έθνους, […]