Β' Εθνοσυνέλευση

10th January 2019

Β’ Εθνοσυνέλευση

Η Διοίκησις της Ελλάδος θέλει σύγκειται από δύο Σώματα, Βουλευτικόν και Εκτελεστικόν, κατά τον Οργανικόν Νόμον της Επιδαύρου, του οποίου όλαι αι θεμελιώδεις αρχαί, ως αποδεδειγμέναι […]