Βουλή (1827)

17th January 2019

Βουλή (1827)

[…] η Προσωρινή Διοίκησις της Επικρατείας κανονίζεται κατά τα εφεξής άρθρα. 1. Έν Συμβούλιον συγκειμένον από μέλη […] και ονομαζόμενον Πανελλήνιον, μετέχει μετά του Κυβερνήτου της […]