Αχαϊκό Διευθυντήριο

10th March 2019

Αχαϊκό Διευθυντήριο

Προς τους εν Πάτραις προξένους των ξένων επικρατειών Ημείς, το Ελληνικόν έθνος των χριστιανών, βλέποντες ότι μας καταφρονεί το οθωμανικόν γένος και σκοπεύει όλεθρον εναντίον μας, […]