Α΄ Εθνική Συνέλευση 1843

26th November 2019

Α΄ Εθνική Συνέλευση 1843

Ήχοι στρατιωτικής μουσικής παιανιζούσης κατά την εσπερινήν υποχώρησιν ανήγγειλον την λαμπράν ημέραν της 8ης Νοεμβρίου. Την πρωΐαν ο κρότος των πυροβόλων ανήγειρεν όλους τους κατοίκους της […]