Α΄ Εθνική Συνέλευση 1843

Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση
26th November 2019
Συνέλευση Αρμένων
28th November 2019

,

Γέννηση: Θάνατος:

Πηγές:
Βιβλιογραφία:
  • [άγνωστο]
  • [άγνωστο]