1844-09/1862-09 Βουλή (1844)

6th March 2019

Μακρυπουκάμισος Αναγνώστης

Ο Αναγνώστης Μακρυπουκάμισος, γεννημένος στην Πυργέλα Αργολίδας, υπέγραφε στις αρχές του 1823 ως πρόκριτος της επαρχίας Ναυπλίας έγγραφο με το οποίο ορίστηκαν οι πρώτοι δημογέροντες του […]
14th February 2019

Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, γόνος φαναριωτικής οικογένειας, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1791. Από το 1812 βρισκόταν στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες όπου έδρασε ως γραμματέας του θείου του, Ηγεμόνα […]
28th December 2018

Μπούκουρας Νικόλαος

Ο Νικόλαος Μπούκουρας, γεννημένος στη Μαγούλιανα Αρκαδίας, συμμετείχε στην Επανάσταση ως οπλαρχηγός και το 1824 εξελέγη παραστάτης Καρύταινας στο Γ΄ Βουλευτικό. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής […]
7th September 2018

Παπατσώνης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Παπατσώνης ήταν γόνος ισχυρής οικογένειας προκρίτων από τα Εμπλάκικα Μεσσηνίας. Κατά τη μαρτυρία του ίδιου μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818, μαζί με τον […]
21st August 2018

Πετράκης Ανάργυρος

Ο Ανάργυρος Πετράκης, γιατρός και πρόκριτος των Αθηνών, προερχόταν από τη γνωστή αθηναϊκή οικογένεια Πετράκη, με καταγωγή από τη Δημητσάνα. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση ως παραστάτης […]
30th July 2018

Ράγκος Πάνος

Ο Πάνος Ράγκος, μέλος αρματολικής οικογένειας του Βάλτου, γεννήθηκε το 1796. Τις εγκύκλιες σπουδές του έλαβε στα Ιωάννινα, όπου διδάχθηκε και ξένες γλώσσες, ενώ στη συνέχεια […]
15th June 2018

Σπυρίδωνος Ευστάθιος

Ο Ευστάθιος Σπυρίδωνος, γόνος οικογένειας προκρίτων από την Αταλάντη, συμμετείχε ενεργά στην κήρυξη και εδραίωση της Επανάστασης στην επαρχία του το πρώτο έτος του Αγώνα. Τον […]
14th May 2018

Τομαράς Ιωάννης

Ο Ιωάννης Τομαράς, πρόκριτος από την Αρκαδιά (Κυπαρισσία), γεννήθηκε το 1774. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1819 από τον Νικόλαο Πονηρόπουλο στα Φιλιατρά. Τον Μάρτιο του […]