1823-03/1823-04 Β΄ Εθνοσυνέλευση

11th February 2020

Αθανασίου Αναγνώστης

Ο Αναγνώστης Αθανασίου, πρόκριτος από το Καρπενήσι, γεννήθηκε το 1790. Ο Αθανασίου συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική δράση. Διετέλεσε μέλος της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος […]
10th February 2020

Αινιάν Γεώργιος

Ο λόγιος Γεώργιος Αινιάν γεννήθηκε στο Μαυρίλο Τυμφρηστού το 1788. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1796, όπου ο ίδιος έλαβε σημαντική μόρφωση και στη […]
6th February 2020

Αλεξάνδρου Λάμπρος

Ο Λάμπρος Αλεξάνδρου, πρόκριτος της επαρχίας Ταλαντίου, συμμετείχε στην Επανάσταση αντιπροσωπεύοντας στις 15 Νοεμβρίου 1821 την Αταλάντη στη Συνέλευση των Σαλώνων, από την οποία εξελέγη μέλος […]
3rd February 2020

Αμανίτης Γαβριήλ

Ο Γαβριήλ Αμανίτης γεννήθηκε το 1797 στις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας, όπου και φοίτησε στην Ακαδημία της πόλης. Συμμετείχε στην Επανάσταση ως παραστάτης Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος […]
31st January 2020

Αναγνωστόπουλος Παναγιωτάκης

Ο Παναγιωτάκης Αναγνωστόπουλος, γιος του πρόκριτου Ιωάννη, γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1797. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Κυριακό Καμαρηνό την 1η Νοεμβρίου 1818 στην Καλαμάτα […]
27th January 2020

Αναγνώστου Αθανασούλας

Ο Αθανασούλας Αναγνώστου, πρόκριτος από τη Λαμία, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες. Το 1823 εξελέγη πληρεξούσιος Ζητουνίου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, καθώς και παραστάτης […]
18th January 2020

Αντωνιάδης Εμμανουήλ

Ο Εμμανουήλ Αντωνιάδης γεννήθηκε το 1791, πιθανόν στα Χανιά, και το 1814 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανέπτυξε εμπορική δραστηριότητα. Με την έναρξη της Επανάστασης διέφυγε από […]
9th January 2020

Αρβανιτόπουλος Δημήτριος

Ο Δημήτριος Αρβανιτόπουλος, πλοιοκτήτης από την Κάσο, έλαβε μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος της Κάσου […]
8th January 2020

Αργύρης Χατζή-Ανδρέας

Ο Χατζή-Ανδρέας Αργύρης, πρόκριτος από τα Ψαρά, συμμετείχε στην Επανάσταση ως παραστάτης της νήσου του στο Α΄ Βουλευτικό τον Ιανουάριο του 1822. Από τις 27 Φεβρουαρίου […]