1822-06/1823-03 Βουλευτική Επιτροπή

1st May 2018

Υψηλάντης Δημήτριος

Ο Δημήτριος Υψηλάντης, γόνος φαναριωτικής οικογένειας, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1793. Ακολούθησε στρατιωτικές σπουδές στη Γαλλία και στη συνέχεια εντάχθηκε στον ρωσικό αυτοκρατορικό στρατό. Μυήθηκε στη […]