1819-07 Φιλική Εταιρεία

27th July 2019

Καλαμαριώτης Δημήτριος

Ο Δημήτριος Καλαμαριώτης, πρόκριτος από το Νησί Μεσσηνίας (Μεσσήνη), γεννήθηκε το 1772. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στη γενέτειρά του στις 30 Ιουλίου 1819 και συμμετείχε εξαρχής […]