Γ' Βουλευτικό

11 Οκτωβρίου 1824 - 17 Απριλίου 1926