Β' Βουλευτικό

26 Απριλίου 1823 - 26 Απριλίου 1823