Ι

16th August 2019

Ιατρός Μιχαήλ

Ο Μιχαήλ Ιατρός, γεννημένος γύρω στο 1779 στον Λογκανίκο Λακωνίας, ήταν έμπορος, κτηματίας, εφοπλιστής και από τις ποικίλες οικονομικές δραστηριότητές του είχε σχηματίσει μεγάλη περιουσία. Συμμετείχε […]
13th August 2019

Ιερομνήμων Δημάκης

Ο Δημάκης (Δημήτριος) Ιερομνήμων, πρόκριτος από το Πατρατζίκι (Υπάτη), διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα στη γενέτειρά του και ασχολήθηκε προεπαναστατικά με το εμπόριο. Κατά τα πρώτα χρόνια […]
7th August 2019

Ιωάννου Λογοθέτου Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου Λογοθέτου, πρόκριτος από τη Σκόπελο, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες. Τον Ιανουάριο του 1824 εξελέγη παραστάτης Σκοπέλου στο Β΄ Βουλευτικό […]
5th August 2019

Ιωάννου Σωτήριος

Ο Σωτήριος Ιωάννου, πρόκριτος από τη Βοστίτσα (Αίγιο), προεπαναστατικά είχε μεταβεί στη Σμύρνη, όπου ασκούσε εμπορική δραστηριότητα και δρούσε ως επίτροπος των αδερφών Τοσίτσα. Είχε πιθανόν […]