Χρυσοφός Γεώργιος

Ψύλλας Γεώργιος
19th March 2018
Χρυσόγελος Νικόλαος
23rd March 2018
Απεικόνιση λόγιου

Χρυσοφός Γεώργιος
(Κονίστριος, Κονιστριώτης, Κανιστριώτης)

Γέννηση: Κονίστρες 1750Θάνατος: Εύβοια 1837
Ο Γεώργιος Χρυσοφός Κονίστριος ή Κονιστριώτης, γεννημένος στις Κονίστρες Εύβοιας το 1750, έλαβε τα πρώτα γράμματα στη σχολή της Χαλκίδας και στη συνέχεια ακολούθησε ιατρικές σπουδές στη Φλωρεντία και το Παρίσι. Αργότερα επέστρεψε στην Εύβοια, όπου άσκησε το ιατρικό επάγγελμα, ενώ δίδαξε σε σχολεία του νησιού (Κονίστρες, Κύμη, Χαλκίδα). Συμμετείχε στην Επανάσταση ως πληρεξούσιος Καρύστου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και στη συνέχεια εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό, αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία. Η βουλευτική του θητεία ήταν σύντομη, καθώς στις 20 Ιουνίου του ίδιου έτους υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας, ωστόσο υπέγραψε έγγραφο του Σώματος περίπου έναν μήνα αργότερα. Απεβίωσε στην Εύβοια το 1837.

Υπερτάτη και Σεβαστή Διοίκησις

Ιδού ο καιρός ανανιχνεύων έφερεν εις φως την αλήθειαν. Εβεβαίωσε δηλαδή τώρα ότι η πατρίς μου έσβησε και εχάθη παντάπασιν. Εγώ δε, αποφασίσας προχθές να μισεύσω υπό της εξάφνου λύπης μεμεθυσμένος ων, τώρα μετέβαλον γνώμην, επειδή, αν μισεύσω απ’ εδώ, πρέπει να υπάγω εις την πατρίδα μου. Μα η πατρίς μου τώρα δεν είναι πατρίς, αλλά κάψαλα, ερημία, φόβος και τρόμος των Τουρκών. Όθεν παρακαλώ την Σεβαστήν Διοίκησιν να μοι βοηθήση διά να ζήσω Ιούλιον και Αύγουστον. Και αν η πατρίς μου έως τότε αναστηθή, Θεού βοηθούντος, τα αποκρίνεται βέβαια· ειδεμή, ο Θεός ευσπλαγχνισθείς ας κάμη έλεος.

            Παρακαλώ να αναγνωσθή το παρόν γράμμα, διά να γένη σκέψις αν πρέπει εγώ να αναχωρήσω ή πρέπει να επιμείνω. Μένω δε με όλον το σέβας.

1823, Ιουνίου 30, εν Τριπολιτζά

Ο παραστάτης της ποτέ Εφορίας Καρύστου

Γεώργιος Κονιστριώτης

Αναφορά του Γεώργιου Χρυσοφού στο Βουλευτικό

ΑΕΠ τ. 12, 125

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 8, 83, 97, 431, 537
ΑΕΠ τ. 3, 146
ΑΕΠ τ. 12, 110, 125
Βιβλιογραφία:
Γουναρόπουλος, 1930, 339
Ευαγγελίδης, 1936 τ. 2, 98
Ιωάννου, 1857, 105
Λουκάτος, 1971, 71
Παπαδόπουλος-Βρετός, 1854, 254
  • Κονίστρες 1750