Χρηστακόπουλος Βασίλειος

Χρυσόγελος Νικόλαος
23rd March 2018
Χατζηπέτρου Γιαννάκης
4th April 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Χρηστακόπουλος Βασίλειος
(Χριστακόπουλος)

Γέννηση: Τρίπολη 1801Θάνατος: άγνωστο
Ο Βασίλειος Χρηστακόπουλος, πρόκριτος της Τριπολιτσάς, γεννήθηκε το 1801. Προεπαναστατικά ασκούσε εμπορική δραστηριότητα στη γενέτειρά του όπου, σύμφωνα με μαρτυρία του ίδιου, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818 και στη συνέχεια μύησε και άλλους συμπατριώτες του. Συμμετείχε στην Επανάσταση αναπτύσσοντας στρατιωτική και πολιτική δράση δαπανώντας μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Ο Χρηστακόπουλος διορίστηκε το 1821 από την Πελοποννησιακή Γερουσία μέλος της εφορίας Τριπολιτσάς, ενώ ένα έτος αργότερα, κατά τις διαπραγματεύσεις για την παράδοση του Ναυπλίου από τους Οθωμανούς, απεστάλη ως «εγγύηση» εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Τον Μάιο του 1823 εξελέγη παραστάτης Τριπολιτσάς στο Β΄ Βουλευτικό μετά από την ακύρωση της εκλογής του Γεώργιου Βάρβογλη. Η θητεία του ήταν σύντομη, καθώς περιλαμβάνεται στους παραστάτες που το φθινόπωρο του ίδιου έτους αρνήθηκαν να υπακούσουν στις προσκλήσεις του Σώματος και εξέπεσε της βουλευτικής του ιδιότητας. Κατόπιν νέας εκλογής, τον Ιούνιο του 1824, αντικαταστάθηκε από τον Ευγένιο Σταυρόπουλο. Τον Απρίλιο του 1826 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Τριπολιτσάς στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Αίγινας. Κατά τη διάρκεια της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας προτάθηκε ως υποψήφιος για την Αντικυβερνητική Επιτροπή, αλλά δεν εξελέγη (2.4.1827). Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Τριπολιτσάς στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση (1832), η οποία τον διόρισε στην επιτροπή των πρακτικών και στην επιτροπή για την κατάρτιση σχεδίου διανομής των εθνικών γαιών. Το 1842 διορίστηκε δήμαρχος Τριπόλεως, θέση στην οποία παρέμεινε έως την εκλογή του στη Α΄ Εθνική Συνέλευση (1843). Λίγους μήνες αργότερα, στις 16 Ιουνίου 1844, διορίστηκε από τον Όθωνα μέλος της Γερουσίας. Κατά τη διάρκεια της γερουσιαστικής του θητείας εξελέγη στην επιτροπή για τη σύνταξη του κανονισμού της (27.9.1844) και στη συνέχεια γραμματέας του Σώματος κατά την περίοδο 1845-1855 και αντιπρόεδρός της για δύο συνεχόμενες συνόδους (1855 και 1856). Νωρίτερα είχε διοριστεί υπουργός Οικονομικών (10.3.1848) στην κυβέρνηση Γεώργιου Κουντουριώτη, θέση την οποία διατήρησε έως τις 25 Ιουνίου του ίδιου έτους.

Υπηρέτησα δε και ως Βουλευτής της Πατρίδος κατά το 1823 και ως πληρεξούσιος εις όλας σχεδόν τας Εθν. Συνελεύσεις, τρέχων αόκνως πάντοτε εις όλας τας ανάγκας της Πατρίδος με ιδίας μου δαπάνας, μέχρι της αφίξεως του αποδήμου Κυβερνήτου, όθεν τότε και ο πόλεμος έπαυσεν. Μετά δε τον ερχομόν του Βασιλέως Όθωνος υπηρέτησα την Πατρίδα μου ως Δήμαρχος επί τέσσαρα έτη, και μετά ταύτα ως Γερουσιαστής εξ αρχής επί 18 έτη και υπουργός των Οικονομικών κατά το 1848, εκπληρών πάντοτε το καθήκον μου πιστώς και αφιλοκέρδως προς την Πατρίδα, ως οι πάντες γνωρίζουσι [...]

Αυτόγραφη αίτηση του Β. Χρηστακόπουλου, 10 Ιουνίου 1865 ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 227, φάκ. 8

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 28, 59, 62-63, 200, 649
ΑΕΠ τ. 3, 200, 297, 437, 454
ΑΕΠ τ. 5, 340, 364, 373
ΑΕΠ τ. 9, 90, 100, 103, 132, 141, 260
ΑΕΠ τ. 20, 79
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 227, φάκ. 8
ΠΕΣ, 3
Πούλος, 1957, 48
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, 3
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Β΄, 2
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Γ΄, 6
ΠΣΓ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄, 8, 534, 771
ΠΣΓ, Περίοδος Β΄- Σύνοδος Γ΄, 4
ΠΣΓ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Γ΄, 4
ΠΣΓ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Α΄, 4
ΠΣΓ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Β΄, 3
ΠΣΓ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Γ΄, 3
ΦΕΚ, 1844 φ. 20
ΦΕΚ, 1848 φ. 8
Φραντζής, 1841 τ. 4, 110
Φωτάκος, 1888, 204
Βιβλιογραφία:
Γριτσόπουλος, 1976 τ. β1, 74, 279, 300
Γριτσόπουλος, 1976 τ. β2, 419, 469
Φωτόπουλος, 2005, 105, 156
  • Τρίπολη 1801