Χατζηπέτρου Γιαννάκης

Χρηστακόπουλος Βασίλειος
31st March 2018
Χατζηαναργύρου Ανδρέας
13th April 2018

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Γιαννάκη Χατζηπέτρου

Χατζηπέτρου Γιαννάκης

Γέννηση: ΝεραϊδοχώριΘάνατος: 1871
Ο Ιωάννης ή Γιαννάκης Χατζηπέτρου, γόνος οικογένειας προκρίτων του Ασπροποτάμου, γεννήθηκε στο Βετερνίκο (Νεραϊδοχώρι) Τρικάλων. Προεπαναστατικά ασκούσε εμπορική δραστηριότητα στην πόλη των Σερρών. Συμμετείχε εξαρχής στην Επανάσταση, ως υπασπιστής του Εμμανουήλ Παππά, ενώ μετά την καταστολή της επανάστασης στη Μακεδονία πολέμησε υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Τον Δεκέμβριο του 1824 εξελέγη παραστάτης Ασπροποτάμου στο Γ΄ Βουλευτικό. Τον Απρίλιο του 1827 συμμετείχε ως πληρεξούσιος της ίδιας επαρχίας στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση Ερμιόνης. Από τον Ιούνιο του ίδιου έτους διετέλεσε μέλος της Βουλής έως την αυτοδιάλυσή της τον Ιανουάριο του 1828. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους βλήμα πυροβόλου όπλου, που ρίφθηκε στο πλαίσιο συμπλοκών των Σταύρου Γρίβα και Ιωάννου Στράτου, διέρρηξε την οροφή του κτιρίου του Βουλευτηρίου και τραυμάτισε σοβαρά τον Χατζηπέτρου. Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ασπροποτάμου στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829). Τον Δεκέμβριο του 1831 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ασπροποτάμου στη Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή για τον έλεγχο των πληρεξουσίων εγγράφων. Λίγους μήνες αργότερα συμμετείχε στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση (1832), η οποία τον διόρισε στην επιτροπή για την κατάρτιση σχεδίου περί διανομής των εθνικών γαιών. Το 1845 διορίστηκε από τον Όθωνα μέλος της Γερουσίας (24.7.1845). Απεβίωσε σε δυστύχημα στο πλοίο «Ευνομία» στις 21 Ιουνίου 1871.

Ήλθεν ένας με γράμματα του Γιαννάκη Χατζηπέτρου προς τον πατέραν του και Στορνάρην όστις ζητούσεν την αντιπροσωπείαν διά το Βουλευτικόν <η οποία> να υπογραφή από την επαρχίαν όλην.

            Εσυνάχθησαν εις Βαρδάρι όλη η οικογένεια <Στορνάρη>, εις την οποίαν εκρέμοντο οι ψήφοι όλοι, πλην δεν ήξευραν τι σημαίνει το «παραστάτης», και θεωρώντας το ως εν Καπι-κεχιαγιλίκι (: αντιπροσώπευση στην Υψηλή Πύλη) ή μάλλον ρεχέμι (: όμηρος), ζητούσαν να προσδιορισθή και ο μισθός των.

            Εις μάτην εκοπίασα να τους πληροφορήσω ότι ήτον συμφέρον και της οικογενείας των και της επαρχίας να πηγαίνη και ένας από αυτούς να συνευρίσκεται με τον Γιαννάκην. Τέλος πάντων, διότι εσυμβιβάσθησαν, δεν πηγαίνει κανένας από την οικογένειάν των, δεν έστειλαν ούτε άλλον, αλλ’ ούτε τον Γιαννάκην διώρισαν. Όλον τον Οκτώβριον εδιατρίψαμεν εν άκρα ησυχία εις Ασπροπόταμον. Αναχωρήσαμεν τέλος πάντων, αποχαιρετισθείς ο Στορνάρης με τους περισσοτέρους συγγενείς του.

Περιγραφή εκλογής παραστάτη Ασπροποτάμου από τον Κασομούλη,

Κασομούλης, 1939 τ. 1, 432-433

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 3, 278, 345, 448, 539, 625-626, 663
ΑΕΠ τ. 4, 68, 76, 520, 638
ΑΕΠ τ. 5, 311, 315, 373
ΑΕΠ τ. 7, 63, 74, 208, 270, 327, 392, 443, 474, 539
ΑΕΠ τ. 8, 256, 316, 379, 468, 478
Αιών, 1871 φ. 2690
Βακαλόπουλος, 1981, 36, 248
Γαζής, 1971, 21
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 225, φάκ. 43
Κασομούλης, 1939 τ. 1, 149, 432-433
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, 492
Βιβλιογραφία:
Αντωνίου, 2018, 508
Γιαννούλης, 1992, 79-86
Δημακόπουλος, 1966β, 123
Economopoulou, 1984, 285