Χαραλάμπης Σωτήριος

Χατζηαναργύρου Ανδρέας
13th April 2018
Χαλικιόπουλος Λογοθέτης Κωνσταντίνος
21st April 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Χαραλάμπης Σωτήριος

Γέννηση: Ζαρούχλα 1770Θάνατος: Ναύπλιο 1826
Ο Σωτήριος Χαραλάμπης, γόνος ισχυρής οικογένειας προκρίτων της επαρχίας Καλαβρύτων, γεννήθηκε στη Ζαρούχλα το 1770. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία τον Απρίλιο του 1819 και από το φθινόπωρο του 1820 ορίστηκε Γενικός Επίτροπος της Εφορίας της στην Πελοπόννησο. Τον Ιανουάριο του 1821 μετείχε στη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας και από τον Μάρτιο του ίδιου έτους ανέλαβε στρατιωτική δράση στην επαρχία Καλαβρύτων. Δύο μήνες αργότερα η Συνέλευση των Καλτεζών τον εξέλεξε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Τον Δεκέμβριο του 1821 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Πελοποννήσου στην Α΄ Εθνοσυνέλευση και από τον Ιανουάριο του 1822 διετέλεσε παραστάτης Πελοποννήσου στο Α΄ Βουλευτικό. Στις 20 Φεβρουαρίου τα μέλη του Βουλευτικού τον εξέλεξαν αντιπρόεδρο του Σώματος, θέση την οποία διατήρησε καθ’ όλη τη βουλευτική περίοδο, μολονότι απουσίασε για μεγάλο διάστημα από την έδρα της Διοίκησης λόγω συμμετοχής του σε πολεμική εκστρατεία. Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε ως πληρεξούσιος Καλαβρύτων στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και στη συνέχεια, στις 26 Απριλίου, εξελέγη μέλος του Εκτελεστικού Σώματος έως την καθαίρεσή του στις 5 Ιανουαρίου 1824. Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1826, εξελέγη πληρεξούσιος Καλαβρύτων στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, αλλά δεν έλαβε μέρος καθώς απεβίωσε τον Μάρτιο του ίδιου έτους στο Ναύπλιο.

Εκείνο το πρωί, πήγαμε στην κηδεία του Σωτήριου [Χαραλάμπη], παλαιού μέλους του Εκτελεστικού σώματος και άνδρα που έχαιρε γενικής εκτίμησης. Η μουσική και ένα απόσπασμα του τακτικού στρατού προπορευόταν της νεκρικής πομπής. Ακολουθούσαν οι επίσκοποι ψάλλοντας. Πίσω από αυτούς πήγαινε το φέρετρο, στο οποίο βρισκόταν ο νεκρός, ντυμένος με τα πιο όμορφα ενδύματά του και το κεφάλι εντελώς ακάλυπτο, ακολουθούμενος από τους συγγενείς και μεγάλο αριθμό καπετάνιων. Η πομπή έκλεινε με ένα απόσπασμα του τακτικού στρατού. Ο τόπος όπου ετάφη απέχει μισό μίλι από την πόλη. Τα ωραία ενδύματα αφαιρέθηκαν από τον νεκρό και το φέρετρο κατέβηκε στη γη εν μέσω ψαλμών από τους ιερείς και θρήνων από τις μοιρολογήτρες. Η τελετή τελείωσε με τη χοή κρασιού πάνω στο φέρετρο, συνήθεια οπωσδήποτε αρχαία, πυροβολισμούς και κανονιοβολισμούς από το φρούριο και τη διανομή στον κόσμο ενός είδους γλυκού από αλεύρι και κορινθιακή σταφίδα. Με διαβεβαίωσαν ότι υπήρχε το έθιμο να αποτίθεται ένα νόμισμα μέσα στο φέρετρο.

Περιγραφή κηδείας του Σωτηρίου Χαραλάμπη

Frank Marcet, 1915, 93-94 

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 12, 67, 194, 202, 203, 312
ΑΕΠ τ. 2, 1, 213
ΑΕΠ τ. 3, 19, 35, 39, 46, 54, 72, 144
ΑΕΠ τ. 6, 20, 22
ΑΕΠ τ. 8, 480
ΑΕΠ τ. 10, 233
ΑΕΠ τ. 12, 266
ΑΕΠ τ. 20, 62
Κονόμος, 1968, 191-205
Μάμουκας τ. 1, 124
Marcet, 1915, 93-94
Μέξας, 1937, 46
Φιλήμων, 1834, 338, 340
Φωτάκος, 1888, 22-24
Βιβλιογραφία:
Γριτσόπουλος, 1964, 222
Δημακόπουλος, 1966α, 224
ΜΕΕ τ. 24, 475
Παπανδρέου, 1906, 132-133
Φωτόπουλος, 2005, 127
  • Ζαρούχλα 1770