Φραγκίσκος Σπύρος

Φωτήλας Ασημάκης
23rd April 2018
Φίλωνος Ιωάννης
27th April 2018

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Σπύρου Φραγκίσκου

Φραγκίσκος Σπύρος
(Φραγκέσκος, Φρατζέσκος, Φραγκισκόπουλος, Φραγκεστόπουλος)

Γέννηση: ΠιπερίτσαΘάνατος: άγνωστο
Ο Σπύρος Φραγκίσκος, πρόκριτος από την Πιπερίτσα Μεσσηνίας, συμμετείχε στην Επανάσταση αναπτύσσοντας στρατιωτική και πολιτική δράση. Τον Νοέμβριο του 1821 έλαβε μέρος στη Συνέλευση του Άργους και υπέγραψε τον Οργανισμό της Πελοποννησιακής Γερουσίας, της οποίας διετέλεσε μέλος έως την οριστική κατάργησή της τον Μάρτιο του 1823. Συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ανδρούσας στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και μετά τη λήξη των εργασιών της διετέλεσε παραστάτης της ίδιας επαρχίας στο Β΄ Βουλευτικό (1823). Η παραμονή του στην έδρα της Διοίκησης ήταν σύντομη, καθώς στα τέλη Ιουλίου του ίδιου έτους έλαβε άδεια να μεταβεί, λόγω ασθενείας της συζύγου του, στην πατρίδα του από όπου δεν φαίνεται να επέστρεψε. Δύο χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1826, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ανδρούσας στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και ένα χρόνο αργότερα στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (1827), ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Αίγινας. Στη συνέχεια διετέλεσε μέλος της Βουλής του 1827. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια έγινε μέλος της επαρχιακής δημογεροντίας Ανδρούσας και τον Ιούλιο του 1832 συμμετείχε στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση.

Αναφέρομαι διά της παρούσης μου ότι ετούτην την ώραν με ήλθεν πεζός από το οσπίτιόν μου, βιάζοντάς με να προφθάσω όσον τάχιστα, ότι η σύζυγός μου όντας βαρέως ασθενημένη είναι εις κίνδυνον, και βιασμένος ξεκινώ. Όθεν ειδοποιώ το Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα, ίνα μη υποπέσω εις έγκλημα. Η επιστροφή μου εις τα εδώ θέλει είναι πολλά σύντομος, διό και μένω ευσεβάστως.

Τη 23 Ιουλίου 1823, εν Τριπολιτζά

Ο ταπεινός πατριώτης

Δούλος

Σπύρος Φραγκίσκος

Ειδοποίηση του Σπ. Φραγκίσκου για αναχώρηση από την έδρα της Διοίκησης

ΑΕΠ  τ. 9, 252

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 456-462
ΑΕΠ τ. 2, 127, 160-161
ΑΕΠ τ. 3, 68, 99, 155, 180, 286, 448
ΑΕΠ τ. 5, 347, 350, 394
ΑΕΠ τ. 9, 3-7, 162, 252, 264, 299
ΑΕΠ τ. 12, 162
ΑΕΠ τ. 15αβ, 59
ΑΕΠ τ. 20, 72, 74
ΒΒ, κώδ. 365
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 221, φάκ. 44
Μάμουκας τ. 1, 125
Φραντζής, 1841 τ. 4, 120
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966β, 123