Φίλωνος Ιωάννης

Φραγκίσκος Σπύρος
25th April 2018
Φίλος Κωνσταντίνος
28th April 2018

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Ιωάννη Φίλωνος

Φίλωνος Ιωάννης
(Φίλων Γιαννάκης)

Γέννηση: Λιβαδειά 1770Θάνατος: Λιβαδειά 1843
Ο Ιωάννης Φίλωνος, πρόκριτος με καταγωγή από τη Λιβαδειά, γεννήθηκε περί το 1770. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1819 στα Ιωάννινα και έπαιξε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της Επανάστασης στην περιοχή της Λιβαδειάς. Τον Απρίλιο του 1821 ο ίδιος μαζί με τους Νικόλαο Νάκο και Ιωάννη Λογοθέτη τέθηκαν επικεφαλής της Αρχής των Κονσόλων της Ανατολικής Ελλάδος, ενός από τα τοπικά διοικητικά σώματα που δημιουργήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης, και λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 1821, έλαβε μέρος στη Συνέλευση των Σαλώνων, όπου υπέγραψε τη «Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος» και εξελέγη μέλος του Αρείου Πάγου. Ο Φίλωνος διετέλεσε αρεοπαγίτης και στη συνέχεια, το 1823, έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Εξελέγη παραστάτης στο Γ΄ Βουλευτικό τον Μάιο του 1824 και συμμετείχε στις εργασίες του Σώματος από την αρχή της λειτουργίας του, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διορίστηκε στην επιτροπή επί των αναφορών, ενώ απουσίασε αρκετές φορές λαμβάνοντας άδεια. Στα χρόνια που ακολούθησαν επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου διετέλεσε για κάποιο διάστημα δημογέροντας Λιβαδειάς, ενώ το 1832 έλαβε μέρος στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση. Αργότερα εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Λεβαδέων, και επίσης διετέλεσε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Απεβίωσε στις 11 Μαΐου του 1843 στη Λιβαδειά.

Διευθύνεται προς την Έκτακτον ταύτην Επιτροπείαν αναφορά των κατοίκων της πόλεως και επαρχίας ταύτης αποτεινομένην πρός την Σ. Γερουσίαν της Ελλάδος, διά της οποίας εξηγούνται την οποίαν βαθείαν θλίψιν ησθάνθησαν και αισθάνονται διά την δολοφονίαν του αειμνήστου Σ. Κυβερνήτου μας γενομένην παρά των εθνοκαταράτων Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη και Γεωργίου Μαυρομιχάλη και παρακαλείται η Έκτακτος αύτη Επιτροπεία να εξαποστείλη ταύτην όσον τάχος προς την Σ. Γερουσίαν.

Εν Λεβαδεία τη αη Οκτωβρίου 1831.

Εν τούτω υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως

Οι Δημογέροντες

Ιωάννης Φίλωνος

Λάμπρος Κάκος [;]

Αγγ. Γεωργαντάς

Αθανάσιος Οικονόμου

Επιστολή των δημογερόντων Λιβαδειάς προς τον έκτακτο επίτροπο της Ανατολικής Ελλάδος σε σχέση με τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια

ΑΕΠ τ. 25, 74

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 486-491
ΑΕΠ τ. 2, 372
ΑΕΠ τ. 3, 101, 111, 144
ΑΕΠ τ. 5, 341-342, 347, 350, 355, 357, 359, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376-377, 379, 389, 391, 393
ΑΕΠ τ. 7, 4, 44, 73, 135, 172, 188, 209, 246, 309, 526
ΑΕΠ τ. 8, 44, 65, 79, 297, 456
ΑΕΠ τ. 9, 60-66, 68
ΑΕΠ τ. 25, 74
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 70-71
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 220, φάκ. 9
Μάμουκας τ. 1, 79, 84, 86
Φιλήμων, 1859 τ. 1, 415
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 42, 72
ΙΕΕ τ. 12, 98, 100
Κιουσοπούλου, 2018, 88
Λάππας, 1960, 42-43
  • Λιβαδειά 1770