Τσαμαδός Δημήτριος

Υψηλάντης Δημήτριος
1st May 2018
Τρικούπης Σπυρίδων
10th May 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Τσαμαδός Δημήτριος
(Τζαμαδός, Ζαμαδός)

Γέννηση: ΎδραΘάνατος: άγνωστο
Ο Δημήτριος Τσαμαδός, πρόκριτος και πλοιοκτήτης με καταγωγή από την Ύδρα, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες. Στις 17 Νοεμβρίου του 1823 εξελέγη παραστάτης Ύδρας στο Β΄ Βουλευτικό και στις 23 Νοεμβρίου έγινε δεκτός στις εργασίες του Σώματος, χωρίς όμως να παρουσιάσει ενεργό δράση στη συνέχεια. Το 1826 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ύδρας στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο και στη συνέχεια διορίστηκε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής στη θέση του Λάζαρου Κουντουριώτη ο οποίος δεν αποδέχθηκε το αξίωμα. Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια, διορίστηκε μέλος της Γερουσίας (2 Νοεμβρίου 1829) και κατόπιν πρόεδρος του Σώματος στη θέση του Γεωργίου Σισίνη (15 Ιουνίου 1830). Στις 5 Δεκεμβρίου του 1831, ο Τσαμαδός εξελέγη πρόεδρος της Ε΄ Εθνοσυνέλευσης. Λίγα χρόνια αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου του 1835, διορίστηκε από τον Όθωνα σύμβουλος της Επικρατείας.

Φιλογενέστατοι πρόκριτοι της Ύδρας

Επειδή κακή τύχη ησθένησαν ο κύριος Τζαμαδός και ο κύριος Γεώργιος Γκιώνης, και προς επίσκεψιν της αρρωστίας των είναι ανάγκη να ευρίσκωνται εις την πατρίδα μέσα εις τους κόλπους της οικογενείας των, διά τούτο έρχονται αυτού συντροφευμένοι με τον συμπατριώτην κύριον Βασίλειον Μπουντούρην. Εύχομαι να αναλάβωσιν εγρήγορα την υγείαν των. Ευθύς όταν αρχίσωσι να συνέρχονται τα μέλη της Πελοποννησιακής βουλής, διά το οποίον έως τώρα είναι σταλμένα τρία προσκλητικά γράμματα, θέλω σας γράψει, διά να στείλετε ή τους αυτούς, ή άλλους με γράμμα της εκλογής και πληρεξουσιότητος. Δεν ημπορώ να σας παραστήσω την λύπην της ψυχής μου, διότι βλέπω τόσην αργοπορίαν εις τα πλέον ουσιώδη συμφέροντα και της Πελοποννήσου και του Γένους. Υγιαίνοιτε.

Εξ Άργους τη 9 Νοεμβρίου 1821.

Ο πατριώτης

Δημήτριος Υψηλάντης

Επιστολή του Δημήτριου Υψηλάντη προς τους προκρίτους της Ύδρας

Λιγνός τ. 7, 378

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 202, 652
ΑΕΠ τ. 3, 155, 170, 179, 181, 183, 199, 202, 208, 242, 262, 268, 270, 297, 299, 440
ΑΕΠ τ. 4, 537
ΑΕΠ τ. 5, 1, 3, 8, 10, 15, 36, 38, 41-43, 80, 82, 84-86, 154, 156, 158-160, 180-184, 187-189
ΑΕΠ τ. 20, 142-143
ΑΕΠ τ. 21, 39, 91, 136, 138
ΑΕΠ τ. 22, 76
ΑΕΠ τ. 25, 83, 89
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 214, φάκ. 97
Λιγνός, 1926 τ. 7, 378
Βιβλιογραφία:
Αγγελίδης, 1962, 656-657
Δημακόπουλος, 1966β, 135, 137
ΛΕΕ τ. 3, 572
Λούκος, 1988, 131-132, 195-196, 419
Μακρυδημήτρης, 2009, 80, 85