Τζαννέτου Νικολής

Τζαννέτου Πολυχρόνιος
21st May 2018
Σταυρόπουλος Ευγένιος
2nd June 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Τζαννέτου Νικολής
(Τζανέτου, Τσανέτου, Ζανετόπουλος)

Γέννηση: άγνωστοΘάνατος: άγνωστο
Ο Νικολής Τζαννέτου, πρόκριτος από την Ανδρίτσαινα, ανέπτυξε συνωμοτική δράση και μυήθηκε πιθανόν στη Φιλική Εταιρεία. Συμμετείχε στην Επανάσταση αρχικά ως μέλος της τοπικής εφορείας της επαρχίας Φαναρίου και από τις 26 Δεκεμβρίου 1821 διετέλεσε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας έως την οριστική κατάργησή της τον Μάρτιο του 1823. Αμέσως μετά εξελέγη πληρεξούσιος Φαναρίου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια στο Β΄ Βουλευτικό, αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας διορίστηκε στην επιτροπή επί των αναφορών (14.11.1823) και στην επιτροπή για την κατάρτιση σχεδίου περί των εθνικών εισοδημάτων (25.1.1824). Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα στις 28 Απριλίου 1824 λόγω γήρατος.

Υπήρξε προεστώς της επαρχίας και μέλος της πρώτης εφορείας αυτής, έπειτα δε έγινε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας, πληρεξούσιος εις την Συνέλευσιν του Άστρους, βουλευτής εις τρεις περιόδους [σημ.: δεν επιβεβαιώνεται]. Επίσης και ο υιός του Γιαννάκος έλαβεν ενεργητικόν μέρος εις τους πολέμους απ’ αρχής μέχρι τέλους, ευρεθείς εις διαφόρους μάχας εις Καρύταινα, Λάλα, Τρίπολιν, κατά τα Δραμαλικά, και κατά του Ιμβραήμ.

Περιγραφή του Νικολή Τζαννέτου από Φωτάκο

Φωτάκος, 1858, 230

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 450-462
ΑΕΠ τ. 2, 42, 196, 237, 293, 549, 593, 652
ΑΕΠ τ. 3, 72, 99
ΑΕΠ τ. 6, 273, 277
ΑΕΠ τ. 7, 18
ΑΕΠ τ. 9, 6, 162
ΑΕΠ τ. 15αβ, 58
ΒΒ, κώδ. 365
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 113
Μάμουκας τ. 1, 126
Σπηλιάδης, 1851 τ. 1, 66
Φραντζής, 1841 τ. 4, 115
Φωτάκος, 1888, 230
Βιβλιογραφία:
Φωτόπουλος, 2005, 259
  • [άγνωστο]