Σκυλίτζης Ομηρίδης Πέτρος

Σπυρίδωνος Ευστάθιος
15th June 2018
Σκανδαλίδης Ιωάννης
27th June 2018
Απεικόνιση λόγιου

Σκυλίτζης Ομηρίδης Πέτρος

Γέννηση: Σμύρνη 1784Θάνατος: Πειραιάς 1872
Ο Πέτρος Σκυλίτζης Ομηρίδης, έμπορος από τη Σμύρνη, γεννήθηκε το 1784 και έλαβε τις εγκύκλιες σπουδές του στη γενέτειρά του. Προεπαναστατικά άσκησε εμπορική δραστηριότητα στη Σμύρνη και τη Μασσαλία. Την άνοιξη του 1821 ανέπτυξε επαναστατική δράση στη Σμύρνη και από τον Απρίλιο μετέβη στην επαναστατημένη χώρα, όπου ήλθε σε επαφή με μέλη της Φιλικής Εταιρείας και τον Δημήτριο Υψηλάντη. Τον Δεκέμβριο του 1821 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Σπετσών στην Α΄ Εθνοσυνέλευση, από την οποία διορίστηκε μεταξύ άλλων στην επιτροπή για την κατάρτιση του πρώτου συντάγματος. Λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 1822, απεστάλη στην Κρήτη από το Υπουργείο Εσωτερικών, για να οργανώσει την τοπική διοίκηση. Εκεί συμμετείχε ως πρόεδρος στη Συνέλευση των Αρμένων και συνέταξε το Προσωρινόν Πολίτευμα της Νήσου Κρήτης, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε ως παραστάτης Κρήτης στο Α΄ Βουλευτικό (1822). Τον Απρίλιο του 1827 εξελέγη πληρεξούσιος Ερμούπολης στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, από την οποία διορίστηκε μέλος της επιτροπής για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια διορίστηκε πρόεδρος του Πρωτόκλητου Δικαστηρίου. Το 1841 διορίστηκε δήμαρχος Πειραιά, θέση στην οποία αναδείχθηκε επίσης το 1848 και το 1852. Απεβίωσε στον Πειραιά στις 23 Νοεμβρίου 1872, αφήνοντας πλούσιο συγγραφικό έργο.

[…] Διά της αποστολής μου ως πληρεξούσιος Σπετσών εις την εν Άργει συνέλευσιν, καθήν συνετέλεσα εις την σύνταξιν της Πελοποννησιακής Γερουσίας, και την συνφιλίωσιν των εμπολέμων Ναυτικών Νήσων μετά των Πελοποννησίων αντιπροσώπων, περί δαπάνης του στόλου, της οποίας υπεσχέθη η Πελοπόννησος την αποζημίωσιν.

            Διά της πληρεξουσιότητός μου ωσαύτως παρά της αυτής νήσου προς την εν Επιδαύρω Αην Εθνικήν Συνέλευσιν, καθ’ ην συνέπραξα και εις την σύνταξιν του οργανικού νόμου, το 1822.

            Διά της αποστολής μου παρά της κυβερνήσεως εις Κρήτην, προς διοργάνωσιν της τοπικής διοικήσεως, εκπληρώσας αισίως την εντολήν, αφού υπερίσχυσα επί του υπάρχοντος διοικητού τας παραλόγους ανθιστάσεις.

            Διά της εκλογής μου ως βουλευτού της ιδίας νήσου, αφού προηγουμένως συνείργησα κατά την απόβασιν των αιγυπτιακών στρατευμάτων και πλέων προς την Πελοπόννησον συνέλαβον γαλλικόν πλοίον με φορτίον τουρκικόν, το οποίον απέστειλα εις Κρήτην ως νόμιμον λείαν ωφεληθείσα ουκ ολίγον εξαυτής. […]

Αναφορά Πέτρου Σκυλίτζη Ομηρίδη για την προσφορά του στον Αγώνα, 28 Ιουνίου 1865

Κόκκωνας, 2003, 231

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 207, 505, 511, 537
ΑΕΠ τ. 3, 19, 20, 35, 454, 511, 520
ΑΕΠ τ. 10, 15
Βιβλιογραφία:
Κόκκωνας, 2003
Μανουράς, 1984, 108-109
Sturdza, 1983, 406
  • Σμύρνη 1784