Σισίνης Γεώργιος

Σισίνης Ιωάννης
30th June 2018
Ράγκος Πάνος
30th July 2018

Λιθογραφία Γεώργιου Σισίνη

Υπογραφή Γεώργιου Σισίνη

Σισίνης Γεώργιος

Γέννηση: Γαστούνη 1769Θάνατος: Γαστούνη 1831
Ο Γεώργιος Σισίνης, γιος του γιατρού Χρύσανθου Σισίνη, ήταν πρόκριτος της Γαστούνης, όπου γεννήθηκε πιθανότατα το 1769. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1819 και έλαβε μέρος στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική, καθώς και στρατιωτική δράση. Διετέλεσε βουλευτής Πελοποννήσου στο Α΄ Βουλευτικό (1822), αλλά κατά τη διάρκεια της θητείας του απουσίασε για μεγάλα διαστήματα από την έδρα της Διοίκησης ασχολούμενος με τη διευθέτηση πολιτικών και στρατιωτικών ζητημάτων. Στη συνέχεια έλαβε μέρος στην Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823), η οποία τον διόρισε στην επιτροπή για τη θεώρηση «υποθετικού λογαριασμού» (προϋπολογισμού). Λίγα χρόνια αργότερα, έλαβε μέρος στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο (1826) και στις 12 Απριλίου 1826 εξελέγη μέλος της Διοικητικής Επιτροπής. Την επόμενη χρονιά έλαβε μέρος στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα (1827), όπου εξελέγη πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ενώ νωρίτερα είχε συμμετάσχει στη Συνέλευση της Ερμιόνης (1827). Πρόεδρος διετέλεσε επίσης στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση το 1829. Τον ίδιο χρόνο διορίστηκε γερουσιαστής από τον Καποδίστρια και ανέλαβε την προεδρία του Σώματος, αξίωμα που διατήρησε για δύο τετραμηνίες. Απεβίωσε τον Οκτώβριο του 1831.

Προς την σεβαστήν γερουσίαν της Ελλάδος

Το δεινόν συμβάν μας έπληξεν και εχαύνοσεν και πλέον όσο να το ταλανίσομεν, εις μάτιν. Ο Θεός εφότισεν το Έθνος μας και διά της Γερουσίας έκλεξε σεβαστόν και σοφόν άνδραν διοικιτήν, διά τον οποίον ελπίζομεν την ισιχίαν και ευτυχίαν των λαών.

            Εγώ και από πολύν καιρόν έπρεπεν να παρευρεθώ εις τα χρέϊ μου κατά την σεβαστήν πρόσκλισιν επί αρ. 266 και 28 παύσαντος και μάλιστα εις το μέγα πένθιμον συμβεβικός. Πλην από τον καιρόν του ερχομού μου ευρίσκομαι κατάκιτος και τώρα έχο το πέμπτο ξανακίλιμα καθώς και με ίδον ο στρατηγός Κολιόπουλος και οπλαρχηγός και ο Έκτακτος Επίτροπος και πλέον διά τούτον τον μήνα αδυνατό μαίνοντας άρρωστος ούτε να καβαλίκω, ούτε να ταξιδεύσο διά το μέγα τάχος, διό ζητώ συγχόρισιν διά τούτον τον μήναν.

Μένο με το προσίκον σέβας.

1831, Οκτωβρίου 2, Γαστούνη.

Ταπεινός δούλος

Γεώργιος Σισίνης

Επιστολή του Γεωργίου Σισίνη

ΑΕΠ τ. 22, 128

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 28, 181, 186, 189-190, 202, 216, 334
ΑΕΠ τ. 2, 86, 189, 198, 211, 622, 630
ΑΕΠ τ. 3, 46, 58, 80, 98, 105, 109, 113, 137, 144, 156, 158, 160-161, 163-164, 167-172, 181, 195, 199, 202, 208, 262, 268, 278-292, 305, 312-313, 404-410, 526, 537, 541, 560-562, 570, 576, 583, 619, 663
ΑΕΠ τ. 4, 51, 55, 66, 68, 70, 77, 79, 81, 140-142, 145, 150, 156, 161, 185, 188, 191, 195, 197, 203-207, 628, 634, 641, 652-653
ΑΕΠ τ. 7, 89, 125, 280, 319
ΑΕΠ τ. 8, 265, 307
ΑΕΠ τ. 9, 274, 301, 333
ΑΕΠ τ. 10, 523
ΑΕΠ τ. 12, 19, 159, 175-176, 260 266
ΑΕΠ τ. 20, 53-56
ΑΕΠ τ. 21, 39
ΑΕΠ τ. 22, 128
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 27, 30
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 191, φάκ. 38
Μέξας, 1937, 64
Φωτάκος, 1888, 47
Βιβλιογραφία:
1821 - Lexicon/ΚΕΝΙ
Γούδας, τ. 7, 277-293
Δημακόπουλος, 1966β, 134, 136
Κιουσοπούλου, 2018, 87
ΛΕΕ τ. 3, 457-459
Μακρυδημήτρης, 2009, 62-64, 84
Παπαγεωργίου, 1980, 212
ΠΒΛ τ. 9α, 274
Φωτόπουλος, 2005, 42, 132-134, 155, 226-227, 257, 283, 304, 341-342
  • Γαστούνη 1769