Πλακωτής Γιαννάκης

Πονηρόπουλος Νικόλαος
9th August 2018
Πετράκης Ανάργυρος
21st August 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Πλακωτής Γιαννάκης

Γέννηση: άγνωστοΘάνατος: άγνωστο
Ο Γιαννάκης Πλακωτής συμμετείχε στην Επανάσταση ως αντιπρόσωπος του Αποκούρου στη Συνέλευση του Μεσολογγίου τον Νοέμβριο του 1821. Στη συνέχεια, έλαβε μέρος στις εργασίες της Α΄ Εθνοσυνέλευσης (Δεκέμβριος 1821) ως πληρεξούσιος της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος και κατόπιν αντιπροσώπευσε την ίδια περιοχή στο Α΄ Βουλευτικό (1822). Η δράση του παύει να εντοπίζεται στις πηγές μετά τις 22 Φεβρουαρίου 1822, οπότε μετείχε στη Συνέλευση του Βραχωρίου ως γερουσιαστής Δυτικής Χέρσου Ελλάδος.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 67, 472
ΑΕΠ τ. 3, 35, 39, 42, 46
ΑΕΠ τ. 9, 59
Κουμαριανού, 1971 τ. 1, 32
Μάμουκας τ. 1, 23, 33-34
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 65, 125-126