Πετράκης Ανάργυρος

Πλακωτής Γιαννάκης
16th August 2018
Παρδαλάκης Δημήτριος
5th September 2018
Προσωπογραφία Ανάργυρου Πετράκη

Πετράκης Ανάργυρος

Γέννηση: άγνωστοΘάνατος: 1876
Ο Ανάργυρος Πετράκης, γιατρός και πρόκριτος των Αθηνών, προερχόταν από τη γνωστή αθηναϊκή οικογένεια Πετράκη, με καταγωγή από τη Δημητσάνα. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση ως παραστάτης Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στο Α΄ Βουλευτικό (1822), από το οποίο διορίστηκε στις 26 Μαρτίου του 1822 επίτροπος του Υπουργείου της Αστυνομίας, μαζί με τον Γεώργιο Καλαρά. Όπως προκύπτει από την αλληλογραφία της Διοίκησης, ο Πετράκης απουσίασε από την έδρα της για μεγάλο διάστημα, υπηρετώντας την Αθήνα ως δημόσιος γιατρός. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1823, οι έφοροι των Αθηνών επιβεβαίωσαν με επιστολή τους, προς τον πρόεδρο του Βουλευτικού, την αδυναμία του Πετράκη να αναχωρήσει από την πόλη εξαιτίας των ασθενειών που είχαν ξεσπάσει, σημειώνοντας ότι ο ίδιος όριζε ως επίτροπό του στη Διοίκηση τον Γεώργιο Ψύλλα. Σε επιστολή του Πετράκη, ωστόσο, μερικές ημέρες αργότερα (12 Φεβρουαρίου 1823), ο ίδιος όριζε τελικά ως επίτροπό του τον αδελφό του Δαμασκηνό. Στα χρόνια που ακολούθησαν (1823-1824) η Διοίκηση συνέχισε να ζητά τη συνδρομή του Πετράκη για διάφορα ζητήματα (μεταφορά επιστολών, έλεγχο της εκλογής του βουλευτή Θηβών κ.ά.). Επίσης, το 1824, ο ίδιος υπήρξε μέλος της Επιτροπής της Φιλανθρωπικής Εταιρείας στην Αθήνα. Μετά την Επανάσταση εξελέγη δημογέροντας στην Αθήνα, από τον Μάιο του 1831 έως τον Μάιο του 1832. Αργότερα, διετέλεσε πρωτοδίκης στη Χαλκίδα και μετά την παραίτησή του διορίστηκε ειρηνοδίκης στην Αθήνα (10 Ιανουαρίου 1835). Ο Ανάργυρος Πετράκης υπήρξε ο πρώτος δήμαρχος του Δήμου των Αθηνών, αξίωμα στο οποίο διορίστηκε, κατόπιν διαδικασίας προεκλογής, με βασιλικό διάταγμα της 6ης Απριλίου 1835, θέση την οποία διατήρησε έως τις 24 Ιανουαρίου 1837. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 16 Αυγούστου 1841 διορίστηκε δήμαρχος Αθηνών για δεύτερη φορά, παραιτήθηκε προσωρινά στις 20 Οκτωβρίου 1843 και απολύθηκε οριστικά με βασιλικό διάταγμα στις 20 Ιανουαρίου 1846. Εξελέγη, τέλος, βουλευτής Αττικής από τις 28 Ιουλίου του 1847 έως τις 27 Ιουλίου του 1850. Απεβίωσε το 1876.

Υπερτάτη και Σεβαστή Διοίκησις

Πολλάκις έλαβα προσκλητικά γράμματα διά να απέλθω όπου και η Διοίκησις, αλλά τα εμπόδια μοι ήτον μέγιστα και μεταξύ των άλλων η πατρίς μου προ καιρού με είχεν επιφορτίσει το επάγγελμα του δημοσίου ιατρού, διά την ενταύθα επιπολάζουσαν επιδημίαν. Όθεν και μη θέλων εμποδίσθην και εμποδίζομαι μέχρι τούδε· διά τούτο έρχεται ο αδελφός μου Δαμασκηνός Πετράκης και παρακαλώ την Υπερτάτην Διοίκησιν να αναγνωρίση ως άλλον εμε, εφ' όσα ανήκει τω βουλευτή των Αθηνών των 1822. Προς τούτοις παρακαλώ την Υπερτάτην Διοίκησιν να συγχωρήση την έλλειψίν μου.

Εν Αθήναις τη 12 Φεβρουαρίου 1823

Μένω με όλον το σέβας Ανάργυρος Πετράκης

Επιστολή του Ανάργυρου Πετράκη 

ΑΕΠ τ. 12, 38

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 92, 184, 186-187, 191-193, 197, 202, 543
ΑΕΠ τ. 2, 139, 142, 310-311, 346
ΑΕΠ τ. 3, 46, 233
ΑΕΠ τ. 6, 143-144
ΑΕΠ τ. 12, 38
ΑΕΠ τ. 16, 162-163
ΑΕΠ τ. 18, 114-115
ΑΕΠ τ. 20, 81, 140
Ελληνικός Ταχυδρόμος, 1841 φ. 29
Πούλος, 1970, 43
ΦΕΚ, 1835 φ. 6
ΦΕΚ, 1835 φ. 13
ΦΕΚ, 1837 φ. 5
ΦΕΚ, 1846 φ. 5
Βιβλιογραφία:
Γέροντας, 1972, 50-72, 94-109
Γέροντας, 1984, 202-204
ΜΕΕ τ. 20, 114
Μητρώο, 1986, 54
Παρασκευόπουλος, 1907, 64, 94-95, 149, 169
Πούλος, 1970, 43
  • [άγνωστο]