Παπαηλιόπουλος Γεώργιος

Παπαΐωάννου Ευαγγελινός
24th September 2018
Παπαδόπουλος Ιωάννης
30th September 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Παπαηλιόπουλος Γεώργιος
(Ηλιόπουλος Γεώργάκης)

Γέννηση: Άμφισσα 1790Θάνατος: 1870
Ο Γεώργιος Παπαηλιόπουλος, πρόκριτος με καταγωγή από την Άμφισσα, γεννήθηκε το 1790. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στη Συνέλευση των Σαλώνων (1821), η οποία τον απέστειλε ως πληρεξούσιο Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821) και στη συνέχεια διετέλεσε παραστάτης στο Α΄ Βουλευτικό (1822). Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως παραστάτης, διορίστηκε στην επιτροπή τουΥπουργείου Ναυτικού μαζί με τον Νικόλαο Πονηρόπουλο (26.2.1822) και περί τα τέλη Φεβρουαρίου έφυγε από την έδρα της Διοίκησης με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων, αλλά και για να προσφέρει βοήθεια στην περιοχή του η οποία κινδύνευε από τις επιθέσεις των οθωμανικών δυνάμεων, απουσιάζοντας από τις συνεδριάσεις για μακρά περίοδο. Τον Μάρτιο του 1823 διορίστηκε στην επιτροπή για τον έλεγχο των εγγράφων των παραστατών της επόμενης περιόδου. Στη συνέχεια έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και διετέλεσε παραστάτης Σαλώνων στο Β΄ Βουλευτικό (1823). Το 1826 εξελέγη πληρεξούσιος Σαλώνων στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος), ωστόσο δεν έλαβε μέρος στης εργασίες της, πιθανότητα λόγω διαφιλονικούμενου παραστατικού. Στα χρόνια που ακολούθησαν παρέμεινε στην Άμφισσα έχοντας ενεργό ρόλο σε τοπικό επίπεδο, μάλιστα το 1835 διορίστηκε δήμαρχος της πόλης. Το 1843 έλαβε μέρος στην Α΄ Εθνική Συνέλευση και δύο χρόνια αργότερα, το 1845, διορίστηκε γερουσιαστής από τον Όθωνα. Απεβίωσε στις 15 Αυγούστου του 1870.

Προς την Υπερτάτην Βουλήν των Ελλήνων

Με έξη ταχυδρόμους σας εγράψαμεν τον μέγαν κίνδυνον όπου μας 'παπειλεί και διά της παρούσης μου πάλιν σας λέγω. Ετούτην την στιγμήν μας ήλθεν γράμμα από τον γενναίον Ιωάννην Γκούραν και μας λέγει ότι οι Τούρκοι βήκαν εις Χαλκομάτα και έριξαν ορδί και αύριο χωρίς άλλο έρχονται κατεπάνου μας και ο Θεός να μας βοηθήση, ότι είναι πάρα πολλοί και δεν θα τους βαστήξώμεν. Όμως εμείς έχομεν απόφασιν μικροί τε και μεγάλοι ν' αφήσωμεν τα κόκκαλα εις σε τούτα τα στενά. Αχ αδελφοί Πελοποννήσιοι! Διά ποιάν αιτίαν αδιαφορείτε τόσον οπού ταύτην την ώραν, αν προφθάνετε, έπρεπε οι Τούρκοι να πάθουν εκείνο του Μπαϊράμ Πασά και, όταν εμάς χαλάσουν, θε να γένουν λεοντάρια. Ποτέ δεν το ελπίζαμεν τόσον να αδιαφορήστε· άλλην θρησκείαν να είμεθα, πάλιν έπρεπε να μας γένη μία[ν] μικρά[ν] βοήθεια[ν]. Ο δούλος σας ετούτην την ώραν πηγαίνω εις το ορδί με όλους τους εφόρους και με μικρούς μεγάλους Σαλωνίτας και ο Θεός μεθ' ημών. Διά τους οικτιρμούς του Θεού να μας προφθάσετε με μπαρουτόβολα, όσα περισσότερα δυνηθήτε, ότι είμεθα πολλά ελλιπείς και, αν δεν μας προφθάσετε, βέβαια χανόμεθα. Ταύτα.

Ο αδελφός σας
Γεωργάκης Παπαηλίοπουλος

Αναφορά του Γεώργιου Παπαηλιόπουλου

Σάλωνα ΑΕΠ τ. 9, 193

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 12, 52, 61-62, 92, 111, 181-183, 185-187, 192-193, 202-203, 223-227, 541
ΑΕΠ τ. 2, 43, 52, 59, 64, 66, 68, 78, 115, 169, 176, 192-193, 196, 212, 214, 237, 283, 293, 295, 320, 327, 332, 366, 387, 431, 530, 532, 537, 593-594, 652
ΑΕΠ τ. 3, 19, 34, 39, 42, 46, 54-55, 57, 60-62, 65-66, 75, 79, 101, 107, 111, 138-139, 142, 144
ΑΕΠ τ. 6, 104, 122, 156, 273, 277, 279
ΑΕΠ τ. 8, 75, 276
ΑΕΠ τ. 9, 59, 157, 160, 163, 193, 329
ΑΕΠ τ. 10, 222, 301
ΑΕΠ τ. 12, 206
ΑΕΠ τ. 19, 11
ΑΕΠ τ. 20, 131-133
ΑΕΠ τ. 22, 93
ΑΕΠ τ. 25, 56, 79
Μάμουκας τ. 1, 85, 87
ΦΕΚ, 1835 φ. 13
Βιβλιογραφία:
Καλονάρος, 1997, 164-165, 170, 172, 176, 216, 223
Κιουσοπούλου, 2018, 86
Λάππας, 1960, 30
Μητρώο, 1986, 37, 62