Παπαδιαμαντόπουλος Ιωάννης

Παπαδόπουλος Γεράσιμος
1st October 2018
Παπαγιαννόπουλος Διονύσιος
12th October 2018
Ξυλογραφία Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου

Παπαδιαμαντόπουλος Ιωάννης
(Παππαδιαμαντόπουλος)

Γέννηση: Κόρινθος 1766Θάνατος: Μεσολόγγι 1826
Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, με καταγωγή από την Ήπειρο, γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1766 και σε ηλικία είκοσι ετών μετέβη στην Πάτρα, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο, αποκτώντας μεγάλη περιουσία και παντρεύτηκε την Ελένη Καλαμογδάρτη, κόρη του πατρινού έμπορου Ιωάννη. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1819 και από το φθινόπωρο του 1820 ορίστηκε μέλος της Εφορίας της στην Πελοπόννησο και ταμίας της Κάσσας (Ταμείου). Τον Ιανουάριο του 1821 μετείχε στη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας, ενώ δύο μήνες αργότερα, στις 25 ή 26 Μαρτίου 1821, συνυπέγραψε την προκήρυξη του Αχαϊκού Διευθυντηρίου προς τους πρόξενους των ξένων επικρατειών. Τον Δεκέμβριο του 1821 ο Παπαδιαμαντόπουλος συμμετείχε στην Α΄ Εθνοσυνέλευση ως πληρεξούσιος Πελοποννήσου και ένα μήνα αργότερα, τον Ιανουάριο του 1822, αντιπροσώπευσε την ίδια επαρχία στο Α΄ Βουλευτικό. Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Σώματος, τον Ιούνιο του 1822, συμμετείχε στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής και συγκαταλέγεται στους παραστάτες που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου 1822 τη Δεύτερη Πράξη της με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Το 1823 έλαβε μέρος στην Β΄ Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης στο Β΄ Βουλευτικό. Κατά τη βουλευτική του θητεία μετείχε σε επιτροπές για την επεξεργασία σχεδίων νόμων, κυρίως σχετικών με οικονομικά ζητήματα (εθνικά εισοδήματα, σύναψη δανείου κ.ά.). Από τις 21 Ιανουαρίου 1825 έλαβε μέρος στις εργασίες του Γ΄ Βουλευτικού και στις 10 Μαρτίου του ίδιου έτους διορίστηκε από το Σώμα μέλος της προσωρινής τριμελούς Διευθυντικής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδος και μετέβη στο Μεσολόγγι. Παρέμεινε στην πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιορκίας μέχρι τον θάνατό του κατά την Έξοδο στις 11 Απριλίου 1826.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 53, 55, 60, 171, 181
ΑΕΠ τ. 2, 14, 19, 43, 129, 199, 237, 260, 273, 260, 273, 275, 284, 370, 377, 641
ΑΕΠ τ. 3, 35, 39, 42, 46, 68, 98
ΑΕΠ τ. 6, 122, 225
ΑΕΠ τ. 7, 106, 119, 167
ΑΕΠ τ. 8, 167
ΑΕΠ τ. 9, 62, 102, 253
ΒΒ, Αρχείο Παπαδιαμαντόπουλου, έγγρ. 174
ΓΑΚ, Α΄ Βλαχογιάννη, φάκ. 22, έγγρ. 16
ΓΑΚ, Α΄ Βλαχογιάννη, φάκ. 22, έγγρ. 45
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δασκαλάκης, 1966α, 145
Δημακόπουλος, 1964, 94
Μάμουκας τ. 1, 110, 124
Φιλήμων, 1859 τ. 2, 407
Φιλήμων, 1834, 340
Βιβλιογραφία:
Γούδας, τ. 5, 329-398
Δημητρόπουλος, 2017
Κιουσοπούλου, 2018, 86
ΠΒΛ τ. 8, 136
Τριανταφύλλου, 1980, 295-298
  • Κόρινθος 1766