Παπαγιαννόπουλος Δημήτριος

Παπαγιαννόπουλος Διονύσιος
12th October 2018
Παπαγιαννόπουλος Αναγνώστης
14th October 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Παπαγιαννόπουλος Δημήτριος
(Δεληγιάννης)

Γέννηση: Λαγκάδια 1783Θάνατος: Λαγκάδια 1848
Ο Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος ή Δεληγιάννης, γόνος της ισχυρής οικογένειας προεστών της Γορτυνίας, γεννήθηκε στα Λαγκάδια το 1783. Στη Φιλική Εταιρεία μυήθηκε την 1η Απριλίου 1820 στα Λαγκάδια από τον αδελφό του Κωνσταντίνο. Συμμετείχε στην Επανάσταση σημειώνοντας σημαντική στρατιωτική δράση, ενώ το 1822 διετέλεσε έφορος της επαρχίας Καρύταινας. Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε ως πληρεξούσιος Καρύταινας στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης της ίδιας επαρχίας στο Β΄ Βουλευτικό (1823). Απουσίασε από τις εργασίες του Σώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιδεικνύοντας ανυπακοή στις επανειλημμένες προσκλήσεις του να το ακολουθήσει στην αλλαγή της έδρας, και τον Νοέμβριο του 1823 το Βουλευτικό ομόφωνα αποφάσισε την παραπομπή του για παραβίαση του Οργανικού Νόμου και την άρση της βουλευτικής του ιδιότητας. Τα επόμενα χρόνια συνέχισε τη στρατιωτική του δράση και μετά την κήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας διέμεινε μόνιμα στη γενέτειρά του, όπου απεβίωσε το 1848.

Ούτος ήτο στρατιωτικός, υπηρετήσας καλώς κατ᾿ αρχάς εις την μάχην του Λάλα. Μετά δε την εκείθεν αναχώρησιν των Τούρκων εις Πάτρας, ήλθεν εις την πολιορκίαν της Τριπολιτσάς. Κατόπιν δε έλαβε μέρος εις την μάχην της Γράνας· εκλείσθη εις το χωρίον Μαντσαγρά, ως φαίνεται εις τας διηγήσεις μου. Ευρέθη δε και εις άλλας μάχας, και εις τα Δραμαλικά, και προσέτι και κατά των Αράβων επολέμησεν. Εφυλακίσθη και ούτος εις Ύδραν.

Περιγραφή του Δημήτριου Παπαγιαννόπουλου από τον Φωτάκου

Φωτάκος, 1888, 115

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 73, 200, 549, 555, 560, 594, 599, 649, 655
ΑΕΠ τ. 3, 99, 137, 144
ΑΕΠ τ. 9, 260
ΑΕΠ τ. 15αβ, 22
Φωτάκος, 1888, 115
Βιβλιογραφία:
Λιάτα, 1992, 18
Nikolaou, 2010, 168-169
  • Λαγκάδια 1783