Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης

Παπαγιαννόπουλος Αναγνώστης
14th October 2018
Παπαγεωργίου Πολίτη Χαράλαμπος
17th October 2018
Απεικόνιση λόγιου

Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης

Γέννηση: ΚαλάβρυταΘάνατος: άγνωστο
Ο Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος από τα Καλάβρυτα συμμετείχε στην Επανάσταση αρχικά ως γενικός γραμματέας του επάρχου Καλαβρύτων (1823). Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 1825, εξελέγη παραστάτης Καλαβρύτων στο Γ΄ Βουλευτικό και, ενώ αρχικά το παραστατικό έγγραφό του δεν θεωρήθηκε έγκυρο, στη συνέχεια έγινε δεκτός στο Σώμα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διορίστηκε σε διάφορες επιτροπές (στρατολόγησης, συλλογής έκτακτης φορολογίας στα Καλάβρυτα, εκποίησης εθνικών κτημάτων). Μετά τη λήξη της θητείας του δεν εντοπίζεται ξανά συμμετοχή του στα κοινά.

Ανεγνώσθη αναφορά του Παναγιώτου Παπαγιωργόπουλου, διά της οποίας παρακαλεί να τον δοθή εγγράφως η αιτία διά την οποίαν δεν έγινεν δεκτόν το παραστατικόν του, επειδή βιάζεται να αναχωρήση. Εσυζητήθη ικανώς αύτη η υπόθεσις και τέλος έγινε δεκτός.

Απόσπασμα πρακτικών Βουλευτικού, 25 Ιουλίου 1825

ΑΕΠ τ.7, 294

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 7, 284, 294, 305, 318, 392, 406, 413, 197, 502
ΑΕΠ τ. 8, 298, 306, 414
ΑΕΠ τ. 13, 287, 325, 336, 350
ΑΕΠ τ. 17, 51
Βιβλιογραφία:
  • Καλάβρυτα