Παξιμάδης Ιωάννης

Παπαγεωργίου Πολίτη Χαράλαμπος
17th October 2018
Παναγιωτίδης Ζαχαρίας
1st November 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Παξιμάδης Ιωάννης

Γέννηση: ΤήνοςΘάνατος: άγνωστο
Ο Ιωάννης Παξιμάδης γεννήθηκε στην Τήνο και προερχόταν από επιφανή οικογένεια του νησιού. Ο πατέρας του, Μιχαήλ Παξιμάδης, δραστηριοποιήθηκε εμπορικά στην Τεργέστη, ενώ ο ίδιος και ο εξάδελφός του, Ιάκωβος Παξιμάδης, έλαβαν μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες. Ο Ιωάννης διετέλεσε επίτροπος Τήνου, το 1822, όταν έπαρχος του νησιού ήταν ο Εμμανουήλ Σπυρίδωνος. Έπειτα, το 1824, εξελέγη παραστάτης Τήνου στο Γ΄ Βουλευτικό και έλαβε μέρος στις εργασίες του Σώματος από την αρχή της λειτουργίας του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του συμμετείχε σε αποστολές και επιτροπές, κυρίως με οικονομικό αντικείμενο, αλλά και για ζητήματα που αφορούσαν τα νησιά, όπως ήταν η Αστυνομική Επιτροπή του Αιγαίου Πελάγους. Χρόνια αργότερα, το 1831, διετέλεσε πληρεξούσιος Τήνου στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση, η οποία τον διόρισε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ο μακαρίτης ο πατήρ μου απ’ αρχής της εθνεγερσίας αφιερώθη εις τον αγώνα και έμεινε μέχρι τέλους ως και όλοι οι συγγενείς. Ο πατήρ μου υπηρέτησε πολυειδώς και πολυτρόπως. Εξελέχθη πληρεξούσιος και βουλευτής και πολλά χρήματα συνεισέφερε.

Απόσπασμα επιστολής του Μιχαήλ Παξιμάδη προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος, 15 Ιουνίου 1866

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 162, φάκ. 36

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 567
ΑΕΠ τ. 2, 372
ΑΕΠ τ. 5, 2, 9-10, 15, 19, 22, 27, 194, 198, 201, 203, 206, 211, 213-214, 216-217, 220, 223, 225, 228, 230, 233, 235, 238, 240, 242, 244, 247, 249, 252, 254
ΑΕΠ τ. 7, 5, 58, 77, 103-104, 107, 119, 127, 132, 248, 258, 271, 274, 334, 352, 433, 443, 485, 510
ΑΕΠ τ. 8, 65, 89, 111, 138, 246, 258, 410, 414, 420
Δημητριάδου, 2011 τ. 1, 117
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 162, φάκ. 36
Βιβλιογραφία:
Μουτζούρης, 1984, 48
Σακελλίων, 1994, 142-143, 155-156
Σοφιανός, 1981, 285, 299, 302-303, 308-310, 319, 322-323, 357-363
  • Τήνος