Παναγιωτίδης Ζαχαρίας

Παξιμάδης Ιωάννης
22nd October 2018
Παγώνης Γεράσιμος, πρωτοσύγκελλος
6th November 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Παναγιωτίδης Ζαχαρίας
(Παναγιωτάδης, Παναγιωτάκης)

Γέννηση: ΣκόπελοςΘάνατος: άγνωστο
Ο Ζαχαρίας Παναγιωτίδης, πρόκριτος με καταγωγή από τη Σκόπελο, συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική δράση. Στις 17 Νοεμβρίου του 1821 έλαβε μέρος στη Συνέλευση των Σαλώνων ως αντιπρόσωπος της Θεσσαλίας και τον επόμενο μήνα διετέλεσε πληρεξούσιος Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση. Λίγα χρόνια αργότερα, στις 11 Δεκεμβρίου του 1824, εξελέγη παραστάτης Σκοπέλου στο Γ΄ Βουλευτικό και έγινε δεκτός στις εργασίες του Σώματος από τον Απρίλιο του 1825. Επίσης, διετέλεσε βουλευτής στη Βουλή του 1827. Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια, ο Παναγιωτίδης έλαβε μέρος στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829) ως πληρεξούσιος Σκοπέλου, Σκιάθου και Ηλιοδρομίων.

Διευθύνεται αναφορά του Βουλευτού κυρίου Ζαχαρία Παναγιωτάδη, από την οποία βλέπει το Σ. Εκτελεστικόν τα όσα προβάλλει του Φρουρίου της νήσου Σκιάθου. Το Βουλευτικόν γνωμοδοτεί να διατάξη το Σ. Εκτελεστικόν να εμποδισθή η σταλείσα προς τους Ολυμπίους διαταγή, αν εξεδόθη και να αφεθή το φρούριον εις τους κατοίκους της Σκιάθου, επειδή έχουν εις αυτό πεφυλαγμένας τας οικογενείας των.

Προβούλευμα του Βουλευτικού σχετικά με αναφορά του Ζαχαρία Παναγιωτίδη, 1 Φεβρουαρίου 1826

ΑΕΠ τ. 8, 411

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 3, 19, 35, 39, 42
ΑΕΠ τ. 4, 67, 71, 75, 78, 81, 84, 86, 89, 92, 97, 100, 105, 108, 112, 118, 122, 125-7, 132, 136, 140, 157, 162, 166, 173, 176, 181, 184, 187, 189, 193, 520
ΑΕΠ τ. 7, 197, 209, 246, 266, 271, 294, 298, 406, 413, 434, 473
ΑΕΠ τ. 8, 284, 411
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 102-104
Μάμουκας τ. 1, 86-87
Βιβλιογραφία:
Αντωνίου, 2018, 365
Δημακόπουλος, 1966β, 125
Δημητριάδου, 2003, 39-40
  • Σκόπελος