Οικονόμου Νικόλαος

Οικονόμου Χατζή-Ηλίας
10th November 2018
Οικονόμου Αναγνώστης
18th November 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Οικονόμου Νικόλαος
(Οικονόμος)

Γέννηση: ΎδραΘάνατος: άγνωστο
Ο Νικόλαος Οικονόμου, πρόκριτος και πλοιοκτήτης από την Ύδρα, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες. Την 1η Μαΐου του 1822 διορίστηκε αρμοστής των νήσων του Αιγαίου πελάγους, μαζί με τον Βενιαμίν Λέσβιο, τον Κωνσταντίνο Μεταξά και τον Βασίλειο Ν. Γκίνη και συμμετείχε στις περιοδείες της Αρμοστείας μέχρι τη διάλυση του θεσμού, τον Ιανουάριο του 1823. Το ίδιο έτος, έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και στις 5 Μαΐου του 1823 εξελέγη παραστάτης Ύδρας στο Β΄ Βουλευτικό μαζί με τον Γεώργιο Κιβωτό και τον Ιωάννη Β. Μπουντούρη. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διορίστηκε σε επιτροπές και συμμετείχε σε αποστολές που του ανέθεσε το Σώμα. Αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου 1825 διορίστηκε γενικός γραμματέας του Υπουργείου της Οικονομίας, ενώ μετά την αναχώρηση του υπουργού Νικόλαου Πονηρόπουλου την 1η Μαρτίου του 1826 ανέλαβε καθήκοντα υπουργού στη θέση του, έως την κατάργηση των υπουργείων τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Εις των διακεκριμένων υπέρ της Εθνικής Ανεξαρτησίας Ιερού Αγώνος Πολιτικώς αγωνισαμένων είναι και ο εξ Ύδρας Μακαρίτης Νικόλαος Οικονόμος υπηρέτησεν από το έτος 1821 μέχρι του έτους 1835 καθ’ όλα τα ανωτέρω έτει αμισθή χρηματίσας πληρεξούσιος και αντιπρόεδρος, παραστάτης, αρμοστής και δημογέρων ουδεμία πόποτε αμοιβή των εκδουλεύσεών του έλαβε παρά μόνον τον Χρυσούν Σταυρόν του Σωτήρος [...]

Απόσπασμα επιστολής του Αναστασίου και της Πετρούλας Οικονόμου προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος, 16 Ιουνίου 1865

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 155, φάκ. 38

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 328, 339, 408, 554
ΑΕΠ τ. 2, 24, 43, 52, 65, 132-133, 200, 207, 263, 268, 293, 323, 332, 532, 537, 548, 593, 622
ΑΕΠ τ. 3, 68, 72, 74, 78, 99, 137, 145
ΑΕΠ τ. 4, 537
ΑΕΠ τ. 6, 71, 80, 160, 273, 278
ΑΕΠ τ. 12, 62, 218, 224
ΑΕΠ τ. 13, 8
ΑΕΠ τ. 15αβ, 94, 102, 105, 171, 199
ΑΕΠ τ. 20, 142
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 155, φάκ. 38
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 119, 122, 194, 234
ΛΕΕ τ. 3, 282
Μουτζούρης, 1984, 22-25, 30-31, 137, 148-149
  • Ύδρα