Οικονομόπουλος Αναγνώστης

Οικονόμου Αναγνώστης
18th November 2018
Νοταράς Πανούτσος
2nd December 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Οικονομόπουλος Αναγνώστης

Γέννηση: Νεμέα 1769Θάνατος: άγνωστο
Ο Αναγνώστης Οικονομόπουλος, πρόκριτος και σενδίκ εμίνης (επαρχιακός ταμίας) του Αγίου Γεωργίου (Νεμέα), γεννήθηκε το 1769. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στις 27 Ιουνίου 1819 στην Κόρινθο από τον Γεώργιο Διδασκαλόπουλο. Το 1822 διετέλεσε έφορος της επαρχίας Κορίνθου και τρία χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 1825, εξελέγη παραστάτης Κορίνθου στο Γ΄ Βουλευτικό.

Κατά τον περί εκλογής των Παραστατών Νόμον της Σεβαστής Διοικήσεως, συνελθόντες εις έν όλοι οι Εκλεκταί της επαρχίας Κορίνθου εκλέξαμεν παμψηφεί τον ένα Παραστάτην της Γ΄ Περιόδου, τον συνεπαρχιώτην ημών, ευγενή Κύριον Αναγνώστην Οικονομόπ[ου]λον εξ Αγίου Γεωργίου, άνδρα κάτοχον βουλευτικών προτερημάτων τον οποίον και εξαποστέλομεν προς την Σεβαστήν Διοίκησιν διά να συναριθμηθή και συνεδριάζη μετά των λοιπών μελών του Βουλευτικού Σώματος.

Εν Σικυώνι τη 16 Μαρτίου 1825

Έγγραφο εκλογής Αναγνώστη Οικονομόπουλου

ΓΑΚ, Α΄ Βλαχογιάννη, φάκ. 2, έγγρ. 69

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 7, 179, 208, 240, 398, 410
ΑΕΠ τ. 8, 256
ΑΕΠ τ. 13, 55
ΓΑΚ, Α΄ Βλαχογιάννη, φάκ. 2, έγγρ. 69
Μέξας, 1937, 55
Φωτάκος, 1888, 56
Βιβλιογραφία:
  • Νεμέα 1769