Νικόλαος, ιερεύς οικονόμος

Νοταράς Πανούτσος
2nd December 2018
Νεόφυτος, επίσκοπος Ταλαντίου
11th December 2018
Απεικόνιση κληρικού

Νικόλαος, ιερεύς οικονόμος

Γέννηση: άγνωστοΘάνατος: άγνωστο
Ο Νικόλαος, ιερεύς και οικονόμος, ήταν κληρικός από τη Μάνη, ο οποίος συμμετείχε ως πληρεξούσιος της Ανατολικής Σπάρτης (Μάνης) στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια διετέλεσε μέλος του Β΄ Βουλευτικού (1823). Η παρουσία του στο Σώμα εντοπίζεται μόνο σε έγγραφα των πρώτων συνεδριάσεών του κατά τον μήνα Μάιο, καθώς στη συνέχεια έλαβε άδεια να επιστρέψει στην πατρίδα του χωρίς να επανέλθει στα καθήκοντά του. Τον Νοέμβριο του 1825 η υπογραφή του εντοπίζεται μεταξύ των εκλεκτόρων που ανέδειξαν τους πληρεξούσιους Ανατολικής Σπάρτης για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση.

Υπερτάτη Διοίκησις

Διά ταπεινής μου αναφοράς αναφέρω προς την Υπερτάτην Διοίκησιν ότι το Σώμα το Εκτελεστικόν με πρόσταξε να κατέβω εις το Έλος και καζάν Μονεμβασίας να εβγάλω τους Σπαρτιάτας (αν ημπορέσω) με τα γράμματα της Διοικήσεως. Διό παρακαλώ την Υπερτάτην Διοίκησιν· αν με δίδη την άδειαν, πηγαίνω. Και μένω με το προσήκοντι σέβας.

4 Μαΐου, Τριπολιτζά, 1823

Ο υποκλινέστατος

Νικόλαος ιερεύς και οικονόμος, Σπαρτιάτης

Αναφορά Νικόλαου ιερέως και οικονόμου, Μάιος 1823

ΑΕΠ τ. 12, 61 

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 12, 43
ΑΕΠ τ. 3, 99, 137
ΑΕΠ τ. 9, 162
ΑΕΠ τ. 12, 61
ΑΕΠ τ. 20, 9
Βιβλιογραφία:
Κιουσοπούλου, 2018, 85
  • [άγνωστο]