Νάκος Νικόλαος

Νέγκας Νικόλαος
14th December 2018
Νάκος Λάμπρος
18th December 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Νάκος Νικόλαος
(Νάκου)

Γέννηση: Λιβαδειά 1760Θάνατος: άγνωστο
Ο Νικόλαος Νάκος, γεννημένος το 1760, προερχόταν από ισχυρή οικογένεια προκρίτων της Λιβαδειάς και διέθετε μεγάλη επιρροή στην περιοχή. Τον Απρίλιο του 1821 ο ίδιος μαζί με τους Ιωάννη Φίλωνος και Ιωάννη Λογοθέτη τέθηκαν επικεφαλής της Αρχής των Κονσόλων της Ανατολικής Ελλάδος, ενός από τα τοπικά διοικητικά σώματα που δημιουργήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης. Τον επόμενο χρόνο, στις 19 Μαΐου του 1822, κλήθηκε από το Α΄ Βουλευτικό να πάρει μέρος στις εργασίες του, ως παραστάτης στη θέση του γιού του Λάμπρου. Ο Νικόλαος Νάκος αποδέχθηκε την πρόταση, λαμβάνοντας επίσης μέρος στη Βουλευτική Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, απουσίασε για μακρά περίοδο από την έδρα της Διοίκησης, παραμένοντας στην Αθήνα και στη συνέχεια στη Σαλαμίνα, ασχολούμενος με στρατιωτικά και διοικητικά ζητήματα της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος.

[...] Το Σώμα το Βουλευτικόν το περισσότερον είναι αυτόσε, ο πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και άλλοι πολλοί των βουλευτών και αν έν άτομον τούτου του Σώματος λείψη προς καιρόν δι’ αναγκαίας εκδουλεύσεις του γένους είναι αμαρτία; είναι σφάλμα; Μη, φίλτατοι, μη, παρακαλώ, αμελείτε εις τοιαύτην επικίνδυνον περίστασιν της Ανατολικής Ελλάδος, πασχούσης και κινδυνευούσης, αλλά βοηθήσατε αυτή λόγω και έργω, ως φιλογενείς και ομόπιστοι, και χαρίσατε και εμοί την συγγνώμην τω συμπάσχοντι τη πατρίδι μου και συμπονούντι και μη οργίζεσθε αναιτίως, ότι τη αληθεία εις Θεόν αμαρτάνετε.

Ταύτα και με όλο το σέβας μένω ως υποσημειούμαι

1822 Νοεμβρίου 5η εκ Σαλαμίνης

Εις τους ορισμούς σας

ο πατριώτης Νικόλαος Νάκου

Απόσπασμα επιστολή του Νικολάου Νάκου

ΑΕΠ τ.12, 29

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 35, 192-193, 197, 202, 232, 541
ΑΕΠ τ. 9, 21
ΑΕΠ τ. 12, 21, 29, 266
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 146, φάκ. 14
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 42
ΙΕΕ τ. 12, 98
  • Λιβαδειά 1760