Νάκος Ιωαννούλης

Νάκος Λάμπρος
18th December 2018
Μπουντούρης Ιωάννης
25th December 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Νάκος Ιωαννούλης
(Νάκου Γιαννούλης)

Γέννηση: Λιβαδειά 1788Θάνατος: 1830
Ο Ιωαννούλης Νάκος, γιος του Νικολάου Νάκου, προερχόταν από σημαντική οικογένεια προκρίτων της Λιβαδειάς. Τον Απρίλιο του 1823 έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και αργότερα διετέλεσε παραστάτης Λιβαδειάς στο Β΄ Βουλευτικό, από τον Ιούλιο του ίδιου έτους έως και τις 24 Νοεμβρίου, οπότε και καθαιρέθηκε εξαιτίας της παραμονής του στο Ναύπλιο με την αντιτιθέμενη πολιτική μερίδα. Εξελέγη, επίσης, παραστάτης Λιβαδειάς στο Γ΄ Βουλευτικό και συμμετείχε στις εργασίες του Σώματος από τον Αύγουστο του 1825. Στη συνέχεια, διορίστηκε μέλος της Διευθυντικής Επιτροπής της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (6 Μαΐου 1826). Το 1827 μετέβη στην Ερμιόνη και κατόπιν στην Τροιζήνα για τις εργασίες της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, από την οποία εξελέγη, στις 2 Απριλίου, μέλος της Αντικυβερνητικής Επιτροπής μαζί με τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη και τον Ιωάννη Μαρκή Μηλαΐτη. Στα χρόνια της διακυβέρνησης του Καποδίστρια διορίστηκε αρχικά μέλος του Πανελληνίου (5 Φεβρουαρίου 1829) και στη συνέχεια γερουσιαστής (14 Αυγούστου 1829).

[...] Ότι ο πατήρ ημών Ιωαννούλης Ν. Νάκος, επίσης διέπρεψε κατά τον Ιερόν αγώνα, περιελθών αλληλοδιαδόχως εις τας σπουδαιοτέρας και υψηλοτέρας υπηρεσίας. Ιδίως δε διετέλεσε Πληρεξούσιος, Βουλευτής, Μέλος της Διευθυνούσης το της Ανατολικής Ελλάδος επιτροπής, Μέλος της Αντικυβερνητικής Επιτροπής, Μέλος του Πανελληνίου, και Μέλος της Γερουσίας επί του αοιδήμου Κυβερνήτου [...]

Απόσπασμα επιστολής του Δημητρίου Ι. Νάκου προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 146, φάκ. 11

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 128, 161, 200, 204, 537, 593
ΑΕΠ τ. 3, 101, 144, 219, 277-279, 281-282, 284, 287-289, 291, 295, 302, 314 320, 322, 325, 328, 332, 336-337, 343, 349, 350, 352, 360, 362, 373, 392, 403, 437-438, 445, 454, 484, 487, 519, 529, 541, 548, 591
ΑΕΠ τ. 4, 558
ΑΕΠ τ. 7, 280, 303, 320, 369, 429, 443, 481, 514
ΑΕΠ τ. 8, 406, 430
ΑΕΠ τ. 9, 21
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 146, φάκ. 11
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 200-202, 210-211
Δημακόπουλος, 1966β, 129, 137
Κιουσοπούλου, 2018, 85
Λάππας, 1960, 27-28
ΛΕΕ τ. 3, 219
Λούκος, 1988, 23
ΜΕΕ τ. 18, 18