Μπούκουρας Νικόλαος

Μπουντούρης Βασίλειος
26th December 2018
Μπόμπορης Φώτος
6th January 2019
Απεικόνιση στρατιωτικού

Μπούκουρας Νικόλαος
(Μπουκουρόπουλος)

Γέννηση: ΜαγούλιαναΘάνατος: Αθήνα 1858
Ο Νικόλαος Μπούκουρας, γεννημένος στη Μαγούλιανα Αρκαδίας, συμμετείχε στην Επανάσταση ως οπλαρχηγός και το 1824 εξελέγη παραστάτης Καρύταινας στο Γ΄ Βουλευτικό. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας συμμετείχε σε επιτροπές για την οργάνωση της στρατολόγησης και της επιμελητείας. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια διορίστηκε διοικητής Λακεδαίμονος (1831). Μετά το συνταγματικό κίνημα του 1843 έλαβε μέρος στη Α΄ Εθνική Συνέλευση, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή που επέδωσε στον Όθωνα το Σύνταγμα. Στη συνέχεια εκλεγόταν βουλευτής της επαρχίας Γορτυνίας από το 1844 έως το 1857 και αναδείχθηκε δύο φορές προσωρινός πρόεδρος της Βουλής (1853 και 1857) και ταμίας της για τρεις συνόδους (1845-1847). Απεβίωσε στην Αθήνα το 1858.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 6, 278
ΑΕΠ τ. 7, 58, 89, 156, 202, 232, 254, 260, 318, 398, 538
ΑΕΠ τ. 8, 100, 102, 159, 218, 295, 306, 327, 383, 390, 415
ΑΕΠ τ. 21, 140
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 44
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 142, φάκ. 15
ΠΕΣ, 9, 528
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 1-5, 116-142, 183
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Β΄ τ. 1, 15
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Γ΄ τ. 1, 13
ΠΣΒ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 6, 9-41, 61
ΠΣΒ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 5, 8
ΠΣΒ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 7, 9, 48, 54
ΠΣΒ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Β΄, 3
Φραντζής, 1841 τ. 4, 172
Φωτάκος, 1888, 125-126
Βιβλιογραφία:
ΛΕΕ τ. 3, 204
  • Μαγούλιανα