Μαυρομμάτης Γεωργάκης

Μηλαΐτης Ιωάννης Μαρκής
30th January 2019
Μαυρομιχάλης Πέτρος
10th February 2019

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Γεωργάκη Μαυρομμάτη

Μαυρομμάτης Γεωργάκης

Γέννηση: Κατούνα 1771Θάνατος: 1836
Ο Γεώργιος Μαυρομμάτης, γόνος οικογένειας προκρίτων του Ξηρομέρου, γεννήθηκε το 1771 στην Κατούνα Ακαρνανίας. Στο πλαίσιο της σύγκρουσης του Αλή πασά με ισχυρούς προεστούς της Δυτικής Ελλάδας η οικογένεια Μαυρομμάτη κατέφυγε στην Ιθάκη και αργότερα στη Λευκάδα, όπου κατά το 1792 δολοφονήθηκε ο πατέρας του, Μήτσος Μαυρομμάτης. Στα Ιόνια νησιά διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στην Πρέβεζα και αποκατέστησε τις σχέσεις του με τον Αλή πασά. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ανέπτυξε σημαντική πολιτική δράση. Τον Νοέμβριο του 1821 εξελέγη από τη Συνέλευση του Μεσολογγίου μέλος της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος έως την οριστική κατάργησή της από τη Β΄ Εθνοσυνέλευση τον Μάρτιο του 1823. Στη συνέχεια έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Ξηρομέρου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Εξελέγη παραστάτης Ξηρομέρου στο Β΄ Βουλευτικό (1823) και στη συνέχεια στο Γ΄ Βουλευτικό (1824), συμμετέχοντας σε πλήθος επιτροπών, μεταξύ των οποίων σ’ εκείνη που εξέτασε τη νομιμότητα των μελών του Εκτελεστικού. Τον Απρίλιο του 1827 εξελέγη στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Κατά τη διάρκεια της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης συμμετείχε στην επιτροπή για την κατάρτιση του συντάγματος. Μετά τη λήξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης ο Γεώργιος Μαυρομμάτης διορίστηκε Γραμματέας της Οικονομίας (26.5.1827), θέση στην οποία παρέμεινε έως τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Μετά την άφιξη του Καποδίστρια διορίστηκε έκτακτος επίτροπος Αχαΐας (1828) και διοικητής των νήσων Ύδρας και Σπετσών (1830). Έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Ξηρομέρου στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829), από την οποία εξελέγη αντιπρόεδρός της. Μετά τη λήξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης, στις 14 Αυγούστου 1829, διορίστηκε από τον Καποδίστρια μέλος της Γερουσίας και τον Αύγουστο του 1831, με την ιδιότητά του ως γερουσιαστή, διορίστηκε μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Απεβίωσε στις 2 Μαΐου 1836, ενώ λίγες ημέρες αργότερα δημοσιεύτηκε ο διορισμός του από τον Όθωνα ως Συμβούλου της Επικρατείας.

Γεώργιος Μαυρομάτης: ην από την Κατούναν (όχι την παλαιάν) της Ακαρνανίας και εξ οικογενείας αρχοντικής (οτσάκι), διό και έγινε παραστάτης και βουλευτής Ακαρνανίας εις όλον το διάστημα της Επαναστάσεως. Ελθών δε ο Ιωάννης Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδος, έλαβεν εις μεγάλην εύνοιαν και υπόληψιν τον Γεώργιον Μαυρομάτην ως άνδρα τίμιον, ευγενή, πιστόν και συντόμως ειπείν ενάρετον. Φονευθέντος δε του Κυβερνήτου και ελθούσης της Αντιβασιλείας, απέθανε και αυτός ως φονευμένος από την φθονεράν καταδρομήν και ανοικονόμητον πενίαν.

Περιγραφή του Γεώργιου Μαυρομμάτη από τον Γεώργιο Γαζή

Γαζής, 1971, 45.

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 469
ΑΕΠ τ. 2, 43, 143, 199, 200, 212, 214, 247, 287, 372, 390, 549, 556, 599, 647
ΑΕΠ τ. 3, 101, 288, 367, 403, 502, 520, 539
ΑΕΠ τ. 4, 51, 68, 75, 203, 519
ΑΕΠ τ. 6, 109, 273, 277
ΑΕΠ τ. 7, 4, 20, 69, 108, 184, 217, 232, 246, 290, 319, 322, 358, 398, 519
ΑΕΠ τ. 8, 117, 206, 384
ΑΕΠ τ. 9, 43, 49, 258
ΑΕΠ τ. 17, 17
ΑΕΠ τ. 21, 17
ΑΕΠ τ. 23, 63, 66
ΑΕΠ τ. 24, 93-96, 101-102, 106
Αρχείο Αλή πασά, τ. 1, 402
Γαζής, 1971, 45
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 84
Κουμαριανού, 1971 τ. 1, 23-24, 28
Μάμουκας τ. 1, 31
ΦΕΚ, 1836 φ. 19
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966β, 135, 147
Δημακόπουλος, 1970, 82-83, 85
Κουφός, 2004 τ. 4, 1340
ΛΕΕ τ. 3, 98
Πετρόχειλος, 1972, 300-301, 307-310