Μαντζαράκης Ευαγγέλης

Μαρκοπολίτης Μιχαήλ
23rd February 2019
Μακρυπουκάμισος Αναγνώστης
6th March 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Μαντζαράκης Ευαγγέλης
(Μαντζοράκης, Μαντσαράκης Γλυκούδης, Ματζαράκης Ευάγγελος)

Γέννηση: ΙθάκηΘάνατος: Ναύπλιο 1824
Ο καπετάνιος Ευαγγέλης Μαντζαράκης καταγόταν από την Ιθάκη. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1817 ή το 1818, στο Γαλάτσι της Μολδαβίας και τον Ιούνιο του 1821 ο Δημήτριος Υψηλάντης του ανέθεσε την οργάνωση νησιών του Αιγαίου Πελάγους (Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, Μήλος, Σκόπελος, Σκιάθος κ.ά.), ενώ είχε αποσταλεί στην Σαντορίνη από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ήδη από τα τέλη του 1820. Τον Απρίλιο του 1822 διορίσθηκε έπαρχος Σαντορίνης και τον Μάιο του 1823 έπαρχος Τήνου. Διετέλεσε παραστάτης Σαντορίνης στο τέλος της Β΄ βουλευτικής περιόδου, από τον Σεπτέμβριο του 1824, αλλά ενδεχομένως και νωρίτερα καθώς η χρηματική αποζημίωση που έλαβε για τη συμμετοχή του ήταν αρκετά υψηλή. Επίσης, εξελέγη παραστάτης Σαντορίνης στο Γ΄ Βουλευτικό, ωστόσο, αν και το όνομά του αναφέρεται στην Α΄ προκαταρτική συνέλευση της Γ΄ περιόδου, πιθανότατα δεν συμμετείχε στις εργασίες του Σώματος, καθώς απεβίωσε στις αρχές Οκτωβρίου, πριν την επίσημη έναρξή τους.

Προς το Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα της Υπερτάτης Διοικήσεως

[...] Εκλαμπρότατοι! γνωρίζετε το κρίσιμον των πραγμάτων και ότι χρεωστούσιν οι υπάλληλοι της Διοικήσεως να πολιτεύωνται κατά τας περιστάσεις προσεκτικώς, φροντίζοντες να μη παροξύνωσι το ακάθεκτον πνεύμα του λαού, το οποίον, διαφθειρόμενον από τους δυσαρεσκομένους εις τα κοινά συμφέροντα εγωιστάς, εκλαμβάνει ως ζυγόν πάντα σωτήριον νεωτερισμόν. Ανάγκη λοιπόν να τον συνηθίσωμεν ανεπαισθήτως και βαθμηδόν εις την ευταξίαν˙ διότι, ζητούντες να τον καθυποβάλλωμεν ταυτοχρόνως εις όσας η ευνομία απαιτεί τάξεις, κινδυνεύομεν να τον διεγείρωμεν. [...]

Εν Τήνω, Αγ Ν τη 20 Ιουλίου 1823

Ο Έπαρχος Τήνου

Ευαγγέλης Μαντζαράκης

Ο Γενικός Γραμματεύς

Π. Αυγερινός Ίων

Αναφορά του Ευαγγέλη Μαντζαράκη

ΑΕΠ τ. 12, 151

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 7, 38, 372, 407, 413, 420, 439
ΑΕΠ τ. 7, 5, 192, 258
ΑΕΠ τ. 8, 65
ΑΕΠ τ. 10, 18
ΑΕΠ τ. 15αβ, 165
ΓΑΚ, Γραμματεία Εσωτερικών Αγώνος, φάκ. 46, έγγρ. 115
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 120, φάκ. 63
Μέξας, 1937, 6
Φιλήμων, 1859 τ. 1, 401
Φιλήμων, 1860 τ. 3, 395-396
Βιβλιογραφία:
Γιακωβάκη, 2018, 190-199
Μιχαηλάρης, 2009, 69, 72, 92
Μουτζούρης, 1984, 12, 20, 60, 81, 84-85, 122-125
  • Ιθάκη